Oslo-kommune: KAH krever løft for de lavest lønnede i justeringsoppgjøret - Fagforbundet

Oslo-kommune: KAH krever løft for de lavest lønnede i justeringsoppgjøret

rogerrektangel.jpg

Forhandlingssammenslutningen som Fagforbundet er en del av i Oslo kommune, KAH, stiller krav om at grupper som er lavtlønte får et løft i justeringsoppgjøret. I tillegg ønsker sammenslutningen å bidra til likebehandling av grupper det er naturlig å sammenligne.

Hovedtarifforhandlingene i Oslo kommune ble sluttført 1. mai. Gjennom forhandlingene ble partene enige om hvordan mesteparten av pengene skulle brukes. Det ble blant annet avtalt et tillegg for alle på minst 7 700 kr årlig. Fra lønnstrinn 30 og oppover gis et tillegg på minst 1,75% i stedet. 

 

Ut over den sentrale lønnspotten ble det satt av midler til sentrale justeringer og lokale forhandlinger. I dag kl. 14.00 ble kravene fra KAH og andre forhandlingssammenslutningene overlevert Oslo kommune. 27. og 28. august er satt av til å sluttføre forhandlingene om det sentrale justeringsoppgjøret. Siste del av tarifforhandlingene er lokale lønnsforhandlinger som vil foregå utover høsten i de enkelte bydelene, etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. 

 

–Selv om vi kjempet for å få mest mulig som sentrale tillegg, er det klart at våre medlemmer skal ha sin rettmessige andel av pengene som er avsatt både til sentrale justeringer og lokale forhandlinger. Vi er altså ikke ferdige med oppgjøret, uttalte leder Fagforbundet Oslo leder Roger Dehlin etter hovedforhandlingene var sluttført.

 

-Fagforbundet og KAH står fortsatt på hovedkravene våre fra hovedforhandlingene. For oss er det viktig at det er en helhet i oppgjøret. Med en tredeling av lønnsramma får vi desverre ikke tilfredsstilt alle behov. I justeringsoppgjøret vil vi gi de lavest lønnede et løft, og i tillegg kreve en likebehandling av grupper som er naturlig å sammmenligne. Vi er nødt til å prioritere strengt, og tar kun tak i de mest prekære skjevhetene. Derfor er kravene knyttet til de stillingskategorieen som har blitt hengende etter eller er skjevfordelt, uttaler Dehlin. 

 

Les om sentrale lønnsmessige tiltak vi krever her (word-fil). 

Les hvilke stillinger og lønnsrammer vi krever løft for her (excel-fil).