Lærerikt møte om gjengdannelser - Fagforbundet

Lærerikt møte om gjengdannelser

utekontaktene.jpg
Tre av Utekontaktene i Oslo kommune. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Forebyggende arbeid mot gjengdannelser var tema, innspillene var gode og diskusjonen nyttig for alle som deltok.

Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo arrangerte frokostmøte hvor tema var hvordan vi kan forebygge og hindre gjengdannelser. Noen av temaene som ble grundig diskutert var forebyggende arbeid, frafall i skolen og hvordan det jobbes i bydelene. Alle var enige om at arbeid til unge er en av nøklene.

– Det var et givende møte med engasjerte utekontakter. Jeg føler vi kom fram til gode og konkrete forslag til tiltak som kan løftes opp til politikerne. Konklusjonen ble som forventet: Kontinuitet og økte ressurser er viktig, sier Marianne Nesse-Aarrestad som er leder av Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo.

Bydelsverter

Et av forslagene som ble godt tatt imot var om det bør bli bydelsverter i alle bydelene. I dag har Søndre Nordstrand bydelsverter. Dette er unge mennesker som er født og oppvekst i den bydelen det gjelder og har vært i miljøet. Bydelsvertene lytter og prater med ungdommene, og er opptatt av inkludering. Resultatene har vært gode. 

Fornøyde Utekontakter

Utekontaktene som deltok fra bydelene Bjerke og Søndre Nordstrand var godt fornøyd i etterkant.

– Det er veldig greit å føle at man kan bidra og påvirke. Vi ble lyttet til og tatt på alvor. Det var viktig temaer vi tok opp under frokostmøte om gjengdannelse. Dette er et forum hvor vi kunne komme med innspill om den byen vi er aller mest opptatt av, sier Utekontaktene til Fagforbundet Oslo.