Velkommen etter til byrådet - Fagforbundet

Velkommen etter til byrådet

Byrådet la i går fram forslaget til budsjett for Oslo neste år. Fagforbundet Oslo ønsker velkommen etter.

- Byrådet følger opp mange av problemene Fagforbundet Oslo har påpekt over lengre tid, sier Mari Sanden, leder i Fagforbundet Oslo.

 

- Dette budsjettet er en klar innrømmelse av at byrådets politikk i flere år har ført til store mangler i Oslo kommunes tjenestetilbud, fortsetter Sanden. - Vi har lenge påpekt at det er for vanskelige å få sykehjemsplass i Oslo, og er glade for at kommunen nå ser ut til å følge  opp. Kommunale barnehager og forbedret hjemmetjeneste er også tilbud som vi lenge har ønsket et byrådet skulle satse på. Da er vi selvfølgelig fornøyd når det skjer, sier Sanden.

 

- Den store utfordringen for Oslo kommune nå blir å skaffe nok kvalifisert personale som vil jobbe i de kommunale tjenestene. Vi har merket oss at finansbyråd Støylen i finanstalen roste de ansatte i Oslo kommune. Det lover godt for samarbeid om flere og bedre tjenester, med ansatte som får rammevilkår for å gjøre en god jobb,  avslutter Sanden.