Medlemmene godkjente resultatet i tarifforhandlingene for Oslo kommune - Fagforbundet

Medlemmene godkjente resultatet i tarifforhandlingene for Oslo kommune

tariff2018

Et stort flertall av medlemmene som deltok i uravstemningen svarte ja til å godkjenne resultatet i hovedoppgjøret i Oslo kommune. Deltakelsen i avstemningen var høy.

6 089 medlemmer deltok i uravstemninga i årets hovedoppgjør for Oslo kommune. Derned endte valgdeltakelsen opp på 41 prosent. Hele 83,3 prosent av disse svarte ja. Til sammenligning svarte 10,1 prosent nei, mens 6,6 prosent stemte blankt. 

 

Resultatet av uravstemninga tyder på at medlemmene er fornøyde med forhandlingsløsningen med kommunen. Nå som vi har avstemningsresultatet har vi meddelt Oslo kommune at vi aksepterer resultatet, forteller Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

 

Resultatet i korte trekk: 

  • Minimum 7 700 kr i tillegg til alle
  • Fra og med lønnstrinn 30 gis et tillegg på 1,75 % 
  • Lørdags- og søndagstillegget for de som jobber 19 eller flere helger i året økt til 100 kr per time
  • Partssammensatte utvalg som skal jobbe fram og prøve ut konkrete tiltak for å skape en heltidskultur i Oslo, og som skal jobbe fram kompetansehevende tiltak for arbeidstakere med og uten formalkompetanse
  • I tillegg er det satt av midler til sentrale justeringer og lokale forhandliger

 

Les hele protokollen her.