Renholderne har mye å kjempe for - Fagforbundet

Renholderne har mye å kjempe for

vaskehansker.jpg
Fagforbundets landsstyre markerer sin støtte til renholdernes kamp for helse, miljø og sikkerhet (Foto: Kjell-Erik Kallset)

I dag, fredag 15. juni er den internasjonale kampdagen for renholderne. LO, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, NTL og fagorganiserte over hele verden markerer Justice Day. Det trengs, for renholderne har rikelig å kjempe for.

Kampen mot farlige kjemikalier er ett eksempel. Det er ingen tvil om at renholdere er en gruppe som er mer eksponert for kjemikaliepåvirkning enn mange andre. De fleste av oss snuser inn den friske lukta av vaskemidler, helt uten å tenke på at såpa kan inneholde farlige kjemikalier. Kanskje ikke så farlig for oss som feier over gulvet en gang i uka, men for de som bruker disse midlene mange timer hver dag, er de en påkjenning.

Les også: Hvem gjør rent på din arbeidsplass?

Renhold er et farlig yrke

Arbeidstilsynet skriver på sine hjemmesider at renholdere har betydelig større risiko for å utvikle astma og KOLS enn befolkningen for øvrig, og dette kan skyldes innånding av helseskadelige kjemikalier. I tillegg er renholdere særlig utsatt for hudplager. Hudplagene kan skyldes hudkontakt med rengjøringskjemikalier, eller at renholdere ofte utfører det som omtales som «vått arbeid». Vått arbeid vil si at hendene er fuktige i minst to timer per dag. Langvarig hanskebruk fører også til våte hender. Vått arbeid kan medføre tørr hud og eksem med sprekk- og sårdannelser.

Vi som organiserer renholdere er svært bevisst disse utfordringene og har tatt grep for å redusere helserisikoen.

Det finnes gode og dårlige metoder

Den eneste godkjente standarden for renhold, INSTA 800, fanger opp flere av disse forholdene, men dessverre er det fortsatt mange som ikke bruker denne standarden for sine renholdere, og det er nok også slik at mange renholdere syns det er vanskelig å fremme slike HMS-krav for arbeidsgiver. Her har vernetjenesten på arbeidsplassene en jobb å gjøre. 

Bruk mikrofiber

Vi kjemper for at bruken av kjemikalier til rengjøring skal begrenses, Det er arbeidsgivers ansvar å sette inn tiltak for å redusere påvirkning av kjemikalier. Tørre metoder har god rengjøringseffekt, og ved å fjerne bruk av rengjøringsmidler og vann vil man også redusere risikoen for luftveis- og hudplager blant renholderne. Tørre metoder er også mer effektive for å fjerne støv, noe som resulterer i et bedre inneklima.

På tide å kaste sprayflaskene

Både profesjonelle renholdere og alle vi andre kan iverksette ett tiltak med det samme. Det er enkelt, effektivt og gir et bedre inneklima. Kast sprayflaskene!.  Bruk av rengjøringsmidler i sprayform har vist seg å gi høy risiko for luftveissykdommer. Dette skyldes at det det ved spraying dannes store mengder svært små dråper av rengjøringsmidlet som spres i lufta og lett innåndes. Dråpene (aerosolene) kan holde seg svevende i mange minutter, og de fineste dråpene går lengst ned i lungene eller deponeres i luftveier. Rengjøringsmidler på spray som inneholder ammoniakk, klor og andre desinfeksjonsmidler utgjør en spesiell risiko. Vi i Fagforbundet har laget en egen brosjyre om dette, som du finner på fagforbundet.no.

Samtidig har det vært en teknologisk utvikling som gjør det mulig å gjøre rent med tørre metoder ved bruk av mikrofiberkluter og uten bruk av rengjøringsmidler. Likevel vet vi at mange renholdere bruker rengjøringsmiddel i sprayform sammen med mikrofiberklutene.

Vi har et holdnings- og opplysningsarbeid foran oss. Både tillitsvalgte, arbeidsgivere og ikke minst renholderne selv må tørre å si ifra. Gjør de det kan de være sikre på at de har vår støtte.