Alt å vinne på drift i egen regi - Fagforbundet

Alt å vinne på drift i egen regi

rogerrektangel.jpg

Roger Dehlin skriver i Dagsaivsen at Oslo kommune i utgangspunktet har alt å vinne på å drifte sykehjemmene i egen regi.

Administrerende direktør i Aberia Healthcare, Nina Torp Høisæter, skriver i Dagsavisen 29. mai om tapte muligheter for Oslo hvis ikke alle kan delta i anbudsprosesser for å drifte og utvikle sykehjemsplasser. Fagforbundet Oslo mener i utgangspunktet at Oslo kommune har alt å vinne på å drifte sykehjemmene i egen regi.

Torp Høisæter hevder Oslo kommune sier nei takk til private driftere, basert utelukkende på et fokus på eierskapet i seg selv, og at det kun er innenfor omsorgstjenester kommunen bryr seg om eierform. Vi vil minne Høisæter om at det ikke er lenge siden Oslo kommune tok renovasjon tilbake, og at det nye byrådet har sikret kommunen eierskap over Hafslunds strømnett og kraftproduksjon.

Vårt standpunkt er at vi ikke skaper den beste eldreomsorgen dersom vi tillater privatpersoner og oppkjøpsfond å drifte velferdsstaten for kommunene. Slike anbud krever en stor juridisk kompetanse i administrasjonen og gir liten mulighet for daglig oversikt, kontroll og fleksibilitet av tjenestene. De siste ukenes medieoppslag viser at kommersielle driftere tar ut profitt på bakgrunn av lavere lønns- og pensjonskostnader til de ansatte. Den såkalte Adecco-saken i 2011, etterfulgt av avsløringer ved eldreomsorgen i Trondheim kommune er eksempler på hvor galt det kan gå og ikke ta ansvar for egen drift. Oslo kommune har også tidligere ved Vinderen bo- og servicesenter opplevd at kommersielle ikke greier å fullføre kontrakten og går på dagen, og det er beboerne som sitter igjen med svarteper.

På ett punkt kan vi være enig med Aberia, og det er at det er de ansatte som har et engasjement for faget og brukerne. De ansatte vil alltid søke å skape den beste tjenesten, med høyest mulig kvalitet. Vi er stolte av den jobben våre medlemmer gjør for å skape en god eldreomsorg, uavhengig av selskapsform. Disse ansatte fortjener å bli verdsatt for den jobben de gjør, og den beste måten å gjøre dette på er å gi de ansatte innenfor denne sektoren, den lønnen og pensjonen de fortjener. Det får de nå, ikke i kommersiell sektor.

Profitt på velferd har blitt en storindustri med den blå blå regjeringen som katalysator, og i Oslo kommune etter 18 år med borgerlig byråd. For det er store forskjeller mellom kommersielle og ideelle når det kommer til profitt. I 2016 tjente Aleris, Attendo og Norlandia ca 1,4 milliarder kroner på å selge velferdstjenester i Skandinavia. Samme år ble Unicare, drifter av seks sykehjem i Oslo solgt for 618 millioner kroner til et britisk oppkjøpsfond. Det er dette det rødgrønne byrådet i Oslo sier nei takk til. Byrådet mener at sykehjemsplasser skal driftes kommunalt eller av ideelle organisasjoner som ikke har økonomiske motiver for å drifte offentlige tjenester. Fagforbundet Oslo mener at kommunale sykehjemsplasser bør være primærsatsingen.

Pengene som brukes på velferdstjenester skal brukes til velferd, ikke profitt. Det er så enkelt.

Roger Dehlin                        

Leder av Fagforbundet Oslo

Publisert i Dagsavisen 7. juni 2018.