Stem over resultatet i ditt tariffoppgjør - Oslo kommune - Fagforbundet

Stem over resultatet i ditt tariffoppgjør - Oslo kommune

tariff2018

Resultatet fra tarifforhandlingene i Oslo kommune er ute på uravstemning hos medlemmene. For å si din mening må du stemme innen midnatt 13. juni.

Alle som er medlemmer i Fagforbundet og jobber i tariffområde Oslo kommune har stemmerett ved oppgjøret. Det er kun mulig å stemme EN gang, og når stemmen er avgitt er det ikke mulig å angre eller stemme på nytt. 

 

Alle stemmeberettigede som har registrert riktig mobilnummer i vårt medlemssystem skal ha mottatt en SMS. Dersom du ikke har mottatt SMS, kan du logge inn på www.fagforbundet.no og stemme via medlemssidene. 

 

Forhandlingene i tariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom Fagforbundet og Oslo kommune ble gjennomført i perioden 11.4 – 1.5.2018. Resultatet av forhandlingene kan oppsummeres slik:

Økonomi
 • Det gis et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 1,75 %, minimum kroner 7 700 med virkning fra 01.05.2018, se vedlegg 1 til protokollen.
 • Det gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra 01.05.2018 tilsvarende 0,35 % av lønnsmassen på årsbasis.
 • Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra 01.08.2018 tilsvarende 0,4 % av lønnsmassen på årsbasis.
Fellesbestemmelsene – overenskomstens del A
 • Det er gjort noen redaksjonelle endringer, se vedlegg 3 til protokollen.
 • Reelle endringer, se vedlegg 4 til protokollen:
  • § 5.3 Kollektiv tjenestereiseforsikring gjelder nå også for innlandsreiser.
  • § 8.7 Delt dagsverk. Dagsatsene er økt med kr 20,-.
  • § 10.2 Arbeidstaker som har ordinær tjeneste lør- og søndager. Arbeidstaker som i henhold til oppsatt tjenesteplan utfører ordinær tjeneste på lørdager og/eller søndager 19 eller flere helger i løpet av et år, får økt tillegget med 20 kr pr. time slik at tillegget blir kr 100,00 pr. time i tiden lørdag kl. 00.00 til søndag.
  • § 13.3 Krisesituasjoner i fredstid, nå et eget kapittel 13A. Man har fjernet bestemmelsen om at det arbeid man beordres til, må ligge innenfor det fagområde eller være av samme art som det vedkommende eller ivaretar i kommunen.
Generelle særbestemmelser – overenskomstens del B
 • Se vedlegg 5 til protokollen.
 • Det er opprettet en ny stillingskode for klinisk sykepleier med krav om mastergrad i klinisk sykepleie.
Særbestemmelser – overenskomstens del C
 • Se vedlegg 6 til protokollen.
 • 1.1.1.2 Skog og landskap – generelt, § 1. Betalingen for tilsigelse til snømåking, løypekjøring, bakkepreparering og sandstrøing fra lørdag kl. 07.00 til mandag kl. 07.00 økes til kr. 800.
 • A Brannpersonell i utrykningstjenesten, § 5. Brannmestere og brigadesjefer med utrykningstjeneste får et tillegg på kr 10 000,- pr år som dekker overgangen mellom vaktskiftene, når de beredskapsmessige forhold tilsier det.
 • 9 BASER. Bastillegget - 2 til 4 arbeidstakere økes til kr 5 pr. time, 5 arbeidstakere eller flere til kr 8 pr. time, skytebastillegget økes til kr 8 pr. time.

Se uravstemningsheftet og protokollen for mer informasjon om forhandlingsresultatet.

Ut i fra en samlet vurdering anbefaler regionstyret/forhandlingsutvalget i Fagforbundet Oslo og forbundsstyret sine medlemmer å stemme ja til det foreliggende forhandlingsresultatet.

 

Avstemningsdokumenter
Protokoll
Uravstemningshefte