Stolte nyutdannede barnehagelærere - Fagforbundet

Stolte nyutdannede barnehagelærere

ablu.jpg

Denne gjengen har bestått ABLU-barnehagelærerutdanning. Fagforbundet Oslo gratulerer avgangsstudentene. Dere vil skape en bedre hverdag for mange mennesker.

Skrevet i samarbeid med Jessica Rundin. 

– Det er ærefult å sette ord på opplevelsene, erfaringene, frustrasjonen, oppgittheten og kanskje mest av alt gleden den nyervervet mestringen vi har samlet opp i løpet av studentårene våre til blivende barnehagelærere ved OsloMET, sa Jorge Robert Navarro Fica som holdt studentenes tale.

Forrige uke ble bachloroppgavene levert og denne uken var det uteksaminering for studentene, hvor mange er medlemmer av Fagforbundet Oslo. ABLU er barnehagelærerutdanning som er arbeidsbasert. Arbeidsplassen er en viktig læringsarena. At studentene jobber i barnehagen samtidig som du tar studiet gir muligheten til å sette teori ut i praksis med en gang. ABLU-studiet skaper gode, trygge og engajserte barnehagelærere.

Tilbake til studentenes tale.

– Vi har delt vårt nyervervet kunnskap både i egne og i praksis barnehagene og stilt spørsmål for hvorfor vi gjør som vi gjør, alltid med formålet om å kunne skape bevegelige praksiser i barnehagevirksomheten, sa Navarro Fica videre.

– Det er mange kunnskapsbriller vi har vekslet på, men viktigst av dem alle er barneperspektivet, så slå på barnesynet, og sørg for at den alltid er på. Det er vårt ansvar å være barnas advokater og sørge for gode utviklingsmuligheter under forsvarlige strukturelle arbeidsforhold, så bruk stemmen deres, for den er viktig for våre yngste samfunnsborgere.

Eksistert i over 10 år

Ordningen med arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanningen har eksistert i over 10 år i Oslo. Hittil har over 400 barnehagelærere blitt utdannet i Oslo, gjennom ABLU-ordningen.

– Dette er en fin mulighet for våre medlemmer til kompetanseheving og utdanning, og for barnehagene å få nok barnehagelærere sånn at de kan overholde grunnbemanningsavtalen og den nye nasjonale pedagognormen, sier Randi Færevik som er leder av seksjon for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Oslo.

Gratulerer til de nye ABLU barnehagelærerne!