Enighet for energiavtale 1 i KS Bedrift - Fagforbundet

Enighet for energiavtale 1 i KS Bedrift

tarifftopp2018nett.jpg

Lønnsoppgjøret for de ansatte i energiavtale1 i KS Bedrift kom i havn natt til 30 mai.

– Vi har fått et oppgjør som er på nivå med oppgjørene i arbeidslivet for øvrig og er godt fornøyd med at vi greide å forhandle oss fram til en løsning uten å gå veien om riksmekleren, sier nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

De viktigste elementene i resultatet er:

  • Generelt tillegg på kr. 3510 pr 1. juli 2018
  • Minstelønnssatsene på normerte stillingskoder heves med 5 % fra 1. juli 2018
  • Kompensasjon for vaktbelastning justeres til kr. 435 for overordnet vakt og kr. 260 for underordnet vakt.
  • Viktige protokolltilførsler for skift- og spiseforhold og kompetanseutvikling

Les hele protokollen i vedlegget. Oppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene