Spekteroppgjøret 2018: Resultater fra B-delsforhandlingene - Fagforbundet

Spekteroppgjøret 2018: Resultater fra B-delsforhandlingene

Fagforbundet Oslo har medlemmer i 17 overenskomster i Spekter-området. Sjekk resultatet for ditt område.

Tariffoverenskomstene som Fagforbundet/LO Stat har med Spekter er delt inn i en A-del og 46 B-deler. I første omgang forhandler de sentrale parter (det vil si LO Stat og Spekter), deretter forhandler lokale parter om hver enkelt B-del. 

 

Resultat fra A-delsforhandlingene

I A-delsforhandlingene ble partene enige om et tillegg på 1950 kr til alle. Ut over dette fikk alle med en lønn under 417 726 kr et tillegg på 4 785 kr. 

 

Resultater fra B-delsforhandlingene (Fagforbundet Oslo sine organisasjonsområder)


Nedenfor følger de viktigste endringene som følge av de enkelte B-delsforhandlingene.

 

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT

 • Generelt tillegg til alle kr 15 253 kr per år fra 1.5.2018. Beløpet inkluderer det generelle tillegget og lavlønnstillegget som ble avtalt i A-delsforhandlingene. 
 • Fagforbundet og DNO&B skal vurdere lønnspolitikk og lønnsutvikling i perioden. Frist for arbeidet 1. februar 2020. 

 

OSLO KONSERTHUS

 • Generelt tillegg til alle på 14 700 pr år fra 1.4.2018. Beløpet inkluderer det generelle tillegget fra A-delsforhandlingene.
 • Verter, arrangementsverter og billettselgere som lønnes på timebasis, gis et kronetillegg på kr. 3,00 per time.
 • Satsen for kostpenger økes til 92 kroner. 

 

SPORVEIEN I OSLO AS

 • Den totale ramma er satt til 2,9%.
 • Det gis et generelt tillegg på alle lønnstrinn på Sporveien-lønnsregulativet på kroner 11 200.
 • Endringer i den lukkede ytelsesbaserte og den innskuddsbaserte pensjonsordningen krever enighet mellom partene. I den tidligere avtalen var det kun krav om drøftinger. 

 

DANSENS HUS AS

 • Total ramme på 2,8%.
 • Generelt tillegg på 14 500 på alle trinn i A-regulativet.

 

TEATEROVERENSKOMSTEN (LANDSOMFATTENDE)

 • Total ramme på 2,8%.
 • Generelt tillegg på 14 900 kr på alle trinn i A-regulativet. 

 

FJELLINJEN AS

 • Total ramme på 2,8%.
 • Sentral og lokal tildeling gir 2,3% lønnsøkning til alle. Her er da overheng og glidning trukket fra.

 

DIAKONISSEHUSET LOVISENBERG

 • Total ramme på 2,87%.
 • Garantert lønnstillegg på 1,5%. Stillingsgruppe 1,2 og 3 (opp til 10 års ansiennitet) får mellom 2,7% og 5,2% lønnstillegg. Det vil si at oppgjøret har en lavlønnsprofil.
 • Et lavlønnstillegg ("Lovisenbergtillegget") på 10 000 kr til alle med mer enn 50%-stilling i 37,5 t/uke i gruppe 1 (opptil 10 års ansiennitet).

 

UNICARE HJEMMETJENESTE

 • Total ramme på 2,8%.
 • Generelt tillegg til alle på 4202 kr. Dette kommer i tillegg til midlene som er fordelt i A-delsforhandlingene.

 

TYRILISTIFTELSEN (LANDSOMFATTENDE)

 •  Opprettelse av B-delsoverenskomst.

 

UNILABS

 • Generelt tillegg på kr. 10900,-. Kveldstillegget er økt til kr. 75,-.

 

UNICARE BAB

 • Total ramme på 2,8% med et generelt tillegg på kr. 4725,-.

 

UNICARE OMSORG

 • Total ramme på 2,8% med et generelt tillegg på kr. 6150,-.

 

SPEKTER HELSE

 • Et generelt tillegg på kr 16000,- til alle i stillingsgruppe 1,2 og 3. Stillingsgruppe 4 og 5 for 3,5% lønnstillegg. Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe 1-5 gis et generelt tillegg på 3,5%.

 

RUTER

 • Total ramme på 2,8% med et overheng på 0,6%. Garantert lønnstillegg til alle ansatte på 2,2%

 

SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS

 • Total ramme på 3%. Den avtalte ramma skal fordeles etter drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

 

Følgende virksomheter har gått til bistand som må sluttføres innen 9. mai. Om partene ikke blir enige med bistand går oppgjøret videre til mekling. 

 • Norlandia Care AS
 • Norlandia Preschool AS