Oslo-oppgjøret i havn - Fagforbundet

Oslo-oppgjøret i havn

Etter forhandlinger noen timer på overtid kom KAH, Unio og YS fram til en forhandlingsløsning med Oslo kommune. Oppgjøret gir Fagforbundets medlemmer minst 1,75 %, minimum kr 7 700 kr, med virkning fra 1. mai 2018.

-Vi er fornøyde med at vi fikk til en forhandlingsløsning med kommunen. Vi gikk inn i forhandlingene med krav om å sikre alle våre medlemmer en reallønnsøkning. Det klarte vi. Mesteparten av lønnspotten gikk til sentrale tillegg. Vi har også fått gjennomslag for å heve lørdags- og søndagstillegget for de som jobber 19 eller flere helger i året til 100 kr pr time, noe som bidrar til mindre deltid og bedre kompensasjon for helgejobbing, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

 

Økonomi

Løsningen innebærer at alle ansatte er sikret et tillegg på minst 7 700 kr årlig. Fra og med lønnstrinn 30 gis et tillegg på 1,75%. Minstesummen sikrer at de lavest lønte får en høyere prosentvis uttelling. –Et forholdsvis høyt kronetillegg som gir en god sosial profil på oppgjøret, sier Dehlin.

Ut over den sentrale lønnspotten er det satt av midler til sentrale justeringer og lokale forhandlinger. –Selv om vi kjempet for å få mest mulig som sentrale tillegg, er det klart at våre medlemmer skal ha sin rettmessige andel av pengene som er avsatt både til sentrale justeringer og lokale forhandlinger. Vi er altså ikke ferdige med oppgjøret. Nå skal vi forberede oss godt til sentrale justeringer og sørge for at våre lokale tillitsvalgte er i stand til å gjøre en god jobb med lokale forhandlinger til høsten, understreker Dehlin.

 

Heltid og kompetanse

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet er en del av, løftet inn heltid og kompetanseutvikling som to viktige temaer i forhandlingene. Partene har blitt enige om å sette ned partssammensatte utvalg som skal jobbe fram og prøve ut konkrete tiltak for å skape en heltidskultur i Oslo, og som skal jobbe fram kompetansehevende tiltak for arbeidstakere med og uten formalkompetanse.

 

Ubunden arbeidstid for barnehagelærere

Arbeidstakersiden klarte å forsvare den ubundne planleggingstiden for barnehagelærere.

–Kommunen gikk i utgangspunktet inn for å endre barnehagelærernes ubundne arbeidstid på en måte som vi mener ville ha svekket ordningen. Det klarte vi heldigvis å avverge. I stedet har vi avtalt et partsarbeid i perioden som skal se på arbeidstidsordningene, forteller Dehlin.

 

Pensjon

KAH fikk imidlertid ikke gjennomslag for å få pensjon inn som en del av tariffoverenskomsten.

–Motparten var overhodet ikke villig til å akseptere kravet. Selv om alle hovedsammenslutningene opprinnelig stod sammen om dette kravet, var til slutt KAH alene om det. Det er vi selvsagt skuffet over, for da ble det dessverre ikke mulig å få gjennomslag for pensjonskravet, avslutter Dehlin.

 

Resultatet går til uravstemning blant Fagforbundets medlemmer som jobber i Oslo kommune.

 

Les hele protokollen her.