Heltid handler om lønn, likestilling og bedre tjenester - Fagforbundet

Heltid handler om lønn, likestilling og bedre tjenester

I årets tariffoppgjør krever Fagforbundet Oslo at det gjøres grep for å skape en heltidskultur i Oslo, og følger dermed opp representantskapets vedtak fra mars.

Uttalelsen ble vedtatt av Fagforbundet Oslos representskap 1. mars 2018.

 

Heltid handler om lønn, likestilling og bedre tjenester

Heltid har lenge vært en fanesak for Fagforbundet Oslo. Mange av våre medlemmer jobber deltid, som tilkallingsvikar eller andre former for midlertidige ansettelser. Mye av vårt tillitsvalgtarbeid går på å bruke bestemmelsene i arbeidsmiljøloven for å kreve disse fast ansatt eller øke stillingsprosenten. Mange arbeidsgivere unngår nå bevisst å bruke deltidsansatte som er nær ved å opparbeide seg disse rettighetene. Deltidsansatte fratas dermed retten til heltid ved at man bevisst omgår bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Med en regjering som ønsker å øke den midlertidige tilknytningen til arbeidslivet er kampen for hele faste stillinger veldig aktuell. Arbeidsmiljøloven er det fremste virkemiddelet for å ivareta retten til heltid, og når den blir svekket blir også arbeidstakeres tilknytning til arbeidslivet svakere. Det er med på å skape et a- og b-lag i arbeidslivet der en god del arbeidstakere, spesielt kvinner og minoriteter, blir sittende med stadig dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

For problemet er størst innenfor helse- og omsorgssektoren. Klassekampen publiserte nylig en oversikt som viste at 72% av helsefagarbeiderstillinger og 52% av sykepleierstillinger på Finn.no utlyses som deltid. Det gjør dette til en kvinnekamp. Det er kvinner som har ufrivillig fritid, som er arbeidende fattige, blir pensjonstapere og må ut å shoppe vakter for å få endene til å møtes. Samtidig blir det stilt stadig større krav til effektivisering og innsparinger i sektoren. Det er vi ikke tjent med. Kvaliteten på tjenestene vil synke i takt med økende deltid og innsparinger.

Fagforbundet Oslo mener det finnes flere måter å møte utfordringen på. Dette er arbeidskraft vi trenger, og det gjelder å organisere den slik at den skaper heltid. For det første må arbeidsmiljøloven styrkes ikke svekkes, slik at den sikrer arbeidstakere rett til heltid. Vi foreslår også at man iverksetter forsøksordninger med vikarpool i kommunale virksomheter. Disse må bestå av faste hele stillinger. Samtidig må det satses på helse- og omsorgssektoren. Grunnbemanninga må økes for å få bukt med deltiden. Mange arbeidsgivere, blant annet i Oslo kommune, definerer heltid som minimum 80% stilling. Det er vi helt uenig i. Heltid er lik 100% stilling.

For å skape en heltidskultur er godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte helt sentralt. Man er nødt til å lage gode retningslinjer for heltid og ha reelle drøftinger om temaet minst en gang i året. For arbeidsgiver vil gevinsten være stor. Man vil få en stabil tilgang til arbeidskraft av høy kvalitet, lavere sykefravær og bedre økonomi. Det skaper forutsigbarhet for arbeidstakerne og øker tilknytningen og motivasjonen. Heltid er arbeidslivets fremste medisin.