Hvordan foregår avstemningen om ny offentlig tjenestepensjon? - Fagforbundet

Hvordan foregår avstemningen om ny offentlig tjenestepensjon?

pensjon

Fagforbundet ber medlemmer stemme over den nye offentlige tjenestepensjonsordningen som man har forhandlet fram. Det foregår egentlig to avstemninger; en for LO Kommune (inkludert Oslo kommune), og en for LO Stat. 

I LO Kommune-avstemningen deltar LOs medlemmer i kommunesektoren, det vil si medlemmer som er omfattet av følgende tariffoverenskomster:

  • KS
  • KS Bedrift
  • Oslo kommune.

I LO Stat-avstemningen deltar LOs medlemmer som er statsansatte, ansatte i helseforetak, ansatte i Ruter, Norsk Helsenett og en del andre virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, det vil si medlemmer som er omfattet av følgende tariffoverenskomster: 

  • Hovedtariffavtalen i Staten
  • Spekteravtalen for område 4 (Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag)
  • Spekteravtalen for område 10 (Helseforetak med sykehusdrift)
  • Tariffavtalen for Martina Hansens Hospital.

Avstemningsresultatet telles opp for henholdsvis LO Kommune og LO Stat, og resultatet er grunnlaget for anbefalingene som oversendes LO om å si ja eller nei til lovforslaget om ny offentlig tjenestepensjon. 

Lovforslaget om ny offentlig tjenestepensjon er ikke en del av tarifforhandlingene. Begrepet "uravstemning" brukes i dokumenter som har blitt tilsendt den enkelte medlem. Vi vil påpeke at det ikke er samme type uravstemning som vi har om framforhandlede tariffoverenskomster. Et nei-flertall betyr ikke at det blir streik og muligheter for videre forhandlinger. Derimot betyr det at dagens offentlige tjenestepensjonsordningen blir videreført, med den svekkelsen som levealderjusteringen medfører. 

Et ja-flertall medfører ny tjenestepensjonsordning som er livsvarig, kjønnsnøytral og kompenserer de som går av tidlig. 

 

Mange skal stemme

På landsplan har over 200 000 medlemmer fått SMS de kan benytte til å stemme. SMS gikk ut til de av medlemmene som er berørt. Man kan enten stemme ved å svare på SMS-en eller ved å gjøre dette via medlemsportalen.

Medlemmene får tilsendt fire dokumenter, bestående av forord av Mette Nord, uravstemningsdokument, og to vedlegg. Vedlegg 1 omhandler fremforhandlet løsning og vedlegg 2 viser regneeksempler. For nærmere informasjon se vedlegg.

Finn mer informasjon

De som ønsker informasjon i form av brosjyrer etc. kan gå inn på Fagforbundets temaside om pensjon.   http://www.fagforbundet.no/tema/Pensjon/

Hvis du som medlem av en eller annen grunn ikke har fått tilsendt SMS om avstemningen, kan du logge inn og stemme via medlemsportalen. https://medlem.fagforbundet.no