Innholdsrik skolering for tillitsvalgte - Fagforbundet

Innholdsrik skolering for tillitsvalgte

fase2deltakere.jpg
Fase 2-deltakere: F.v. Hanne Knudsen (Fagforbundet Teknisk Fagforening), Inger Lise Gullhaug (Fagforbundet Barn og oppvekst), Naziah Abdellaue (Fagforbundet Barn og Oppvekst), Maren Eberløff (Fagforbundet Barn og Oppvekst), Andreas Haug (Oslo Sporveiers Arbeiderforening), Maria Wattne (Fagforbundet ForSe), Charles Mena (Fagforbundet Kultur), Elisabeth Unni Svendsen (Fagforbundet Kultur), Trine Lise Pettersen (Fagforbundet Barn og Oppvekst), Maren Oddvang (ungdomstillitsvalgt Fagforbundet Oslo) og Francis Coron (Fagforbundet Barn og Oppvekst) (Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm/ Fagforbundet Oslo)

Den viktigste fordelen du har med å være medlem av Fagforbundet er dyktige tillitsvalgte som kan hjelpe deg når du trenger det. Et merkepunkt innenfor tillitsvalgtskoleringen er "Fase 2-kurset".

Fase 2-kurs er en del av skoleringsprogrammet for tillitsvalgte i Fagforbundet. Mens Fase 1 er et grunnkurs som går over tre dager, er Fase 2 et langt mer omfattende opplegg som går over 3 x 3 dager. Det vil si at det består av tre samlinger som hver går over tre dager. I forrige uke arrangerte Fagforbundet Oslo samling nummer to for gjengen som er avbildet ovenfor.

På Fase2-kurset lærer deltakerne om arbeiderbevegelsens historie, Fagforbundets oppbygging og vedtekter, Fagforbundets strategier, partene i arbeidslivet, lov- og avtaleverk, forhandlingsteknikk og om tillitsvalgtes rolle og oppgaver. 

-Denne gangen hadde vi mye om lov- og avtaleverk. Vi lærte mye om Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og hovedavtalene innenfor Oslo kommune, Spekter, Stat og PBL. Det var veldig nyttig. Det styrker oss i arbeidet og gjør oss mer trygge i rollen som tillitsvalgt. Vi hadde en veldig dyktig foreleser i Lasse Kristiansen, som lærte oss mye om arbeidslivets spilleregler, sier Maren Oddvang som var deltaker på kurset, og dessuten er ungdomstillitvalgt for Fagforbundet Oslo.

-Jeg er veldig klar for tredje samling. Da skal vi bli enda tryggere på rollen vår, og bedre forberedt til møter med arbeidsgiverrepresentanter. Jeg får mange spørsmål fra både ungdom og andre når jeg er ute på arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner, og da er det fint at jeg har fått mer kunnskap som jeg kan bruke i møte med nye og gamle medlemmer, framhever Oddvang.

-Ungdommen er godt representert på dette Fase 2-kurset. I tillegg til meg, deltar ungdomsrepresentanter fra både Oslo Sporveiers Arbeiderforening og Fagforbundet Barn og oppvekst. Det synes jeg er udelt positivt, forteller Oddvang fornøyd. 

Den tredje samlingen blir avholdt 7. - 9. mai.