Tariffoppgjøret 2018: Oslo kommune har lagt fram sitt første tilbud - Fagforbundet

Tariffoppgjøret 2018: Oslo kommune har lagt fram sitt første tilbud

Tariffoppgjøret 2018 er i gang. 11. april la forhandlingssammenslutningene fram sine første krav, og Oslo kommune la fram sitt første tilbud. Frist for å komme fram til et forhandlingsresultat er 30. april.

Dokumenter