Endret avtale for avlasterne i Oslo kommune: Mer enn doblet lønn i dagsatsen - Fagforbundet

Endret avtale for avlasterne i Oslo kommune: Mer enn doblet lønn i dagsatsen

kathrineogperegil.jpg

Etter at domstolene besluttet at avlastere er å regne som arbeidstakere, opplevde mange først store kutt i inntektene. I dag ble avtalen endret slik at lønnssatsene ble vesentlig forbedret.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning, som Fagforbundet Oslo er en del av, har i dag inngått en ny avtale med Oslo kommune om lønns- og arbeidsvilkår for avlastere i Oslo kommune. 

Den tidligere avtalen var utformet på en måte som i praksis medførte at avlasterne etter 1.1.2018 fikk vesentlig mindre betalt enn før.

-Når den nye avtalen ga de konsekvensene den gjorde så var det viktig at vi sørget for en reforhandling av avtalen. Den reforhandlede avtalten betyr at dagsatsen er mer enn doblet - fra 80 til 165 kroner timen. De øvrige satsene har også har økt. I motsetning til før 1.1.2018 er dette er satser det også er feriepengeopptjening og pensjonsopptjening på. Det er også tatt inn en bestemmelse om høyere avlønning i særskilte tilfeller. Så alt i alt en avtale som treffer nokså bra, sier Per Egil Johansen som er forhandlingsleder for KAH. 

I tillegg til Johansen, deltok Kathrine Forsdahl i forhandlingen om den endrede avtalen. 

 

Følgende endringer ble foretatt 22.03.2018:

5.1 Timelønn
For arbeid som avlaster betales:

Etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 (1) nr. 2 (dagavlastning) kr 165 pr time (økt fra kr 80 pr time)
Etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-6 (1) nr. 2 (døgnavlastning) kr 115 pr time (økt fra kr 80 pr time)
Etter barnevernloven § 4-4 kr 90 pr time (økt fra kr 65 pr time)

Med døgnavlastning menes tjenestegjøring med varighet på minst 12 timer og som omfatter døgnskille.

Det er videre i avtalen inntatt et nytt punkt 6: 
I særskilte tilfeller kan det fastsettes en høyere sats. 

Avtalen skal reforhandles høsten 2018 og det skal gjennomføres følgeforskning og evaluering i forbindelse med reforhandlingen.