En ny epoke - Fagforbundet

En ny epoke

img_1918.jpgHenr
Henriette Jevnaker og Michael Gullestad skjærer det første kakestykke sammen.

Fagforbundet Teater og Scene er et faktum etter noen intense, men historiske dager. Alt ligger nå til rette for en mer slagkraftig fagforening som skal sikre et enda bedre medlemstilbud.

30. januar 2018 avgjorde et enstemmig årsmøte at Film- og Teaterteknisk forening (FTTF) reetableres som en landsdekkende fagforening, og fra denne datoen tar opp i seg medlemmene fra de tre teaterteknisk fagforeningene i Fagforbundet. Foreningens navn blir Fagforbundet Teater og Scene.

Fagforbundet Teater og Scene organiserer de som arbeider teknisk og administrativt i scenekunstområdet. Dette omfatter fagområder innen teater, opera, kultur- og konserthus, samt frilansere tilknyttet virksomhetene. Fagforbundet Teater og Scene har medlemmer over hele landet, og viderefører en stolt tradisjon fra 1929.

– Fagforbundet Teater og Scenes etablering skal sikre et enda bedre medlemstilbud. Foreningen skal arbeide politisk, yrkesfaglig og arbeidsrettslig, med særlig fokus på de sakene som angås scenekunstområdet. At landets foreninger nå er samlet i én gir en mer slagkraftig organisasjon, med en bred kompetanse bygget rundt tillitsvalgte fra alle offentlig støttede teatre i Norge, sier fagforeningsleder Henriette Jevnaker.