Besøk først, helkommunal til høsten - Fagforbundet

Besøk først, helkommunal til høsten

img_0022.jpg

Det rødgrønne byrådet fortsetter rekommunaliseringen og Sørenga barnehage blir helkommunal fra 1. august. Men først fikk barnehagen besøkt av tillitsvalgte fra Fagforbundet Oslo.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har besluttet at modellen med tjenestekjøp i Sørenga barnehage skal avvikles ved kontraktens slutt. Bydel Gamle Oslo har derfor fått i oppdrag å sørge for helkommunal drift av Sørenga barnehage fra august 2018. Byrådet tar tilbake nok en tjeneste og Fagforbundet Oslo støtter dette 100 prosent.

Glade for besøk

To av våre tillitsvalgte var nylig på besøk hos Sørenga barnehage for å snakke med de ansatte og svare på spørsmål etter beste emne. Medlemmene hadde blant annet flere spørsmål om hvordan det vil bli med lønn og pensjon når kommunen overtar. Det var ekstra hyggelig at vi også fikk vervet et nytt medlem.

– Besøket gikk veldig fint. Det var veldig hyggelig personale og det virket som de hadde god stemming mellom seg i personalgruppa. Vi fikk et nytt medlem på plass, det var litt ekstra gledelig, sier Jessica Rundin som er tillitsvalgt i bydel Gamle Oslo.

– Våre medlemmer var glade for å få besøk av Fagforbundet Oslo. Vi kom på planlagt besøk for å hilse på medlemmer i Sørenga barnehage. Dette er ny fin barnehage som ble bygget under det forrige byrådet, da alle barnehager skulle driftes privat. Sørenga er derfor for tiden, drevet av Norlandia. Men nå har byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap besluttet at det skal være kommunal drift, under bydel Gamle Oslo, fra august 2018. Dette blir veldig bra for alle, sier Randi Færevik som er leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst. 

27459610_10154955614051058_5849098053401637516_n.jpg