Nytt nr. 31 - 2006: Lønnsforhandlinger i fokus - Fagforbundet

Nytt nr. 31 - 2006: Lønnsforhandlinger i fokus

De sentrale justeringsforhandlingene i Oslo kommune kom i land denne uka. I HSH-området er det derimot brudd.

SENTRALE JUSTERINGSFORHANDLINGER FERDIG


De sentrale justeringsforhandlingene ble ferdige denne uka. Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene klarte å komme til enighet om fordelingen av de 60 millionene som var satt av til sentrale justeringer.

 

- Vi er relativt godt fornøyd med resultatet, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - vi har klart å løfte lavlønnsgruppene og fagarbeiderne, samtidig med at vi har fått gode tillegg for flere av våre langtidsutdannede  medlemmer. Det er i tråd med målsetningene representantskapet satte for tariffoppgjøret, sier Sanden.

 

Dette var del II av tarifforhandlingene. I første del ble det fordelt 276 millioner i sentrale forhandlinger. Senere skal det fordeles 242 millioner i lokale forhandlinger. De som ønsker mer informasjon om hvordan de sentrale justeringene slår ut for dem, bør enten henvende seg til sin lokale fagforening eller sjekke nettsidene for ytterligere informasjon.

 

BRUDD MED HSH


For første gang har det blitt brudd i forhandlingene mellom arbeidstaker-organisasjonene og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) i HUK-området.

 

Forhandlingene gjelder private virksomheter i HSH som i hovedsak utfører tilsvarende oppgaver som det offentlige innenfor helse-, utdanning og kultur (HUK).

 

Tilbudet fra HSH lå langt under resultatet som sammenlignbare virksomheter innenfor kommunal, statlig og helsesektoren har oppnådd. Dette et et brudd med prinsippet om at medlemmene i dette området skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som i sammenlignbare virksomheter i det offentlige, skriver LO-forbundene i en pressemelding.

 

HSH vil åpne for at de lokale partene kan endre dagens pensjonsavtaler. Dette kan svekke dagens pensjonsrettigheter. Dermed kan nye virksomheter opprette langt dårligere pensjonsordninger for sine ansatte enn dagens ordninger. LO-forbundene vil ikke godta dette.

 

LO-SEIER I SYKELØNNSSAKEN


Sykelønnsordningen blir ikke endret, i hvert fall ikke på den måten regjeringen først foreslo. Det er klart etter en uke med hardt press fra LO og de andre partene i arbeidslivet.

 

Regjeringen har trukket tilbake forslaget, men stiller som krav at man skal lykkes med å spare inn 2,5 milliarder på sykelønna. Det er nå etablert et utvalg med representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Det er statsministeren selv som leder utvalget.

 

LO har forslagene klare, i følge nettstedet frifagbevegelse. Blant kravene er ønsket om et sterkere arbeidstilsyn, bedre bedrifts-helsetjenester og kamp mot deltidsstillinger. LO krever også at man får slutt på stoppe-klokkeomsorgen, som et eksempel på rasjonal-iseringer og omstillinger i omsorgssektoren som fører til dårligere helse.

 

KUTTER HARDT PÅ NORDSTRAND


Bydel Nordstrand må gjennom noen dramatiske kutt i år og neste år. Bystyret har nettopp fått et notat om den økonomiske statusen i bydelen, og der kommer det fram at det blir kraftige kutt på mange områder.

 

De verste kuttene kommer i omsorgssektoren. Nordstrand skal legge ned 47 sykehjems-plasser i løpet av året. Det er nesten 10% av plassene. Samtidig skal man spare på hjemmetjenesten. Det betyr at det skal bli vanskeligere å få vedtak om hjelp, og mindre hjelp til de med minst behov. Andre innsparinger skal komme i barnevernet og i sosialtjenesten.

 

- Dette er en tøff prosess, sier Kjersti Johansen i Fagforbundet Nordstrand. Hun er særlig skeptisk til nedleggelsene av sykehjemplassene. - Foreløpig ser det ut til at vi ikke mister noen arbeidsplasser, men neste år kan det bli verre, fortsetter Johansen. - Bydelen har havnet i veldig vanskelig økonomisk stilling og er nødt til å kutte. Det må vi bare leve med, men det er surt når vi vet at de konkurranseutsatte sykehjemmene koster så mye ekstra at det går ut over de andre tjenestene i bydelen.

 

JUBILEUMSKONFERANSEQUO VADIS


Quo Vadis er et prosjekt som skal hjelpe innvandrerkvinner i jobb. Fagforbundet Oslo har vært aktive støttespillere for organisa-sjonen i mange år. I år fyller de 15 år. Jubileet markeres med en to-dagers jubileums-konferanse om innvandrerkvinner og arbeidslivet.

 

Tid:       25. - 26. september

Sted:    Røde Kors Konferansesenter

 

Interesserte kan ta kontakt med Quo Vadis på telefon 23 03 77 00 for ytterligere informasjon.

 

KURS


Likestillingsutvalget i Fagforbundet Oslos dagskonferanse

 

Målgruppe: Styremedlemmer og tillitsvalgte i de lokale fagforeningene, medlemmer med interesse for 6-timersdagen, voldsproblematikk og/eller likestillingsspørsmål.

 

Tid:   Tirsdag  17.10.2006,  kl. 09.00 - 15.00

Sted:  Fagforbundet Oslos lokaler i Haakon Vll's gt 5.

 

Innhold:

6-timersdagen debatteres. Innlegg om 6-timersdagen i lys av Kellogg`s boken som ble utgitt nylig, ved Anne Lise Nestander. LOs syn vil bli belyst.

 

"Vi bryr oss på arbeidsplassen", en veileder fra LO og Krisesentersekretariatet, presenteres av Tove Smaadahl og LOs Likestillingsutvalg

Dixi ressurssenter for voldtatte.

 

Det vil bli servert lunsj og kaffe/te.

 

Kurset er gratis for medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet Oslo.

 

Skriv så tante Augusta forstår deg

 

Målgruppe:            Alle som jobber med skriftlig kommunikasjon og informasjon.

 

Tid:      Torsdag 19.10 2006, kl. 0900 - 15.30

Sted:            Fagforbundet Oslo - Haakon Vll's gt. 5

 

Innhold:

Hva er et godt språk ? - Kunsten å kunne uttrykke seg skriftlig. Hvordan formidle skriftlig informasjon som er forstålig for alle.

 

Foreleser:            Inger Lise Soot

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Påmelding til egen fagforening innen 5. oktober.

 

Fortellerteknikk         

 

Målgruppe:  Alle som i sitt arbeid skal/vil formidle et budskap eller gi nytt liv til en fortelling.

 

Tid:  Tirsdag  10.10.2006  kl. 9.00 -  15.30

Sted: Fagforbundet Oslo's kurslokaler, Haakon VII's gt. 5 9. etg.

 

Innhold: Gjøre seg kjent med historiefortelling og muntlig formidling.Hvordan innarbeide materialet og hvordan formidle noe muntlig

 

Foreleser:            Heidi Dalsveen

Heidi Dalsveen er forteller og høgskolelektor i fortellerkunst ved høgskolen i Oslo.

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo.

 

Påmelding innen mandag 25.09 til egen fagforening.