Oslo satser på egne skolevaktmestere - Fagforbundet

Oslo satser på egne skolevaktmestere

trondgrande.jpg

Skolevaktmestere i Oslo jubler over beslutning fra byrådet om at de skal være ansatt i kommunen.

I dagens utgave av Klassekampen går det fram at Oslo-byrådet stopper ordningen med å sette ut vaktmestertjenester ved skolene til private. Konkret innebærer det at Oslo kommune ikke benytter seg av opsjonen de har i kontrakten med NEAS, og at avtalen dermed løper ut april. 

 

Fagforbundet Oslo har i lengre tid vært opptatt av situasjonen for skolevaktmestre, blant annet gjennom et eget prosjekt som har sett nærmere på situasjonen for skolevaktmesterene. I 2014 bestemte det daværende H-KrF-V-byrådet seg for å organisere vaktmestertjenestene ved skolene slik at det kommunale foretaket Undervisningsbygg overtok tjenestene ved nye og rehabiliterte skoler. De vaktmesterne som var ansatt ved skolene fikk fortsette i jobben til de sluttet. I stedet for nyansettelser skulle derimot Undervisningsbygg sette ut tjenesten til det privateide selskapet Neas. I dag har Neas ansvar for omtrent en fjerdedel av skolene.

 

En som er sentral i Fagforbundet Oslos skolevaktmesterprosjekt er Trond Grande, som selv er skolevaktmester ved Haugen skole. -Jeg ble kjempeglad for byrådets beslutning. I dag er jeg skikkelig feststemt og tenker sjampanje og kake. Dette har vi jobba for lenge, og vi har ventet spent på denne avgjørelsen. Det var i ferd med å gå veldig galt med privatiseringsforsøket til det forrige byrådet, sier Grande.

 

-For å sikre god nok kunnskap om byggene som skal driftes og vedlikeholdes er det viktig for skolene å ha en fast, egen ansatt vaktmester, understreker han. -Bygg blir stadig mer teknisk avanserte for å gi riktig inneklima, og det tar tid å tilegne seg den nødvendige kompetansen. Derfor er det en fordel at vaktmesteren er fast ansatt av kommunen. Når man setter jobben ut på anbud risikerer man derimot at vaktmesteren skiftes ut hver gang kommunen fornyer kontrakten, og en ny person må dermed lære byggene å kjenne og opparbeide seg slik kompetanse. , forklarer Grande.

 

Grande mener at vaktmesteren har mye å tilføre skolemiljøet. -Jeg mener det er viktig at elevene kjenner noen på skolen som har andre oppgaver enn å drive undervisning. Vaktmesteren har utfyllende rolle i skolen, og er et levende bevis på at teori må kombineres med praktisk kunnskap dersom verden skal fungere. Bare å kunne stå i døra og få et blikk på alle de store maskinene og rørene i et teknisk rom, gir et innblikk i et moderne teknologisk samfunn som det kanskje ikke er like lett å få bak pulten i klasserommet. Når en fjerdeklassing forteller meg at han egentlig tenkte å bli tannlege, men nå har mest lyst til å bli vaktmester, så vet man at man spiller en viktig rolle i skolemiljøet, sier han.

 

Han er også opptatt av at vaktmesterne må ha mulighet til å utvikle seg innenfor faget sitt. -Skolevaktmesterene må få tilbud om fagbrev dekket av arbeidsgiver. For å kunne gi vaktmesterne et godt grunnlag å stå på er byggdrifterfaget utviklet nettopp som et fagbrev for vaktmestere. Fagforbundet har stått i front for å utvikle dette fagbrevet, blant annet fordi vi har sett en utvikling der bygg blir mer komplekse og varierte. Samtidig er hvert bygg unikt, og det er viktig at kunnskapen er tilpasset det bygget en har ansvar for. Utdanningsetaten burde opprette en driftsavdeling som kan bidra som en faglig støttefunksjon og vikartjeneste for vaktmesterne, mener han.

 

Skolevaktmesteren forklarer at det ikke har vært enkelt å få gjennomslag for Fagforbundets syn. -Vi har stått imot sterke krefter i både Utdanningsetaten og Undervisningsbygg som ikke ser helheten i vaktmesterens betydning. Vi har utarbeidet motsvar og alternative løsninger som har blitt presentert for politikere. Beslutningen til byrådet viser at det var verdt å ta en kamp for dette, forteller Grande.

 

Saida Begum (H), som sitter i bystyret, sier til Klassekampen at det bør være opp til den enkelte skole å finne ut hvordan vaktmesteroppgavene skal organiseres. Grande er av en helt annen oppfatning. -Høyre har ikke respekt for den kompetansen og kunnskapen en skolevaktmester må ha for å gjøre en god jobb. Fast jobb, og ansettelse knyttet til skolen er en forutsetning for å bygge denne kompetansen. Det Høyre tar til orde for å er å gamble med Oslo-folk sine interesser og felles eiendom for å fortsette å berike de som allerede er rike. Om det finnes skoleledere som deler Høyres ideologi bør ikke det gå ut over alle andre som bruker skolen og som, gjennom å betale skatt, finansierer den, advarer Grande.