Skolevaktmester på agendaen - Fagforbundet

Skolevaktmester på agendaen

26854061_1663656437006851_245590991_o.jpg

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har staket ut deler av kursen for 2018.

Tekst og foto: Linda Amundsen. 

Nylig var det seksjonsstyremøte på Haugen skole hvor man gikk igjennom handlingsplanen for året, og diskuterte de ulike utfordringene og oppgavene som de tillitsvalgte skal jobbe med i 2018. Som fagbevegelsen for øvrig, er det å ta tilbake tjenestene i offentlig regi et viktig mål sammen med fagdager for både medlemmer og seksjonstillitsvalgte.

Skolevaktmester og styremedlem Trond Grande, har lenge jobbet for skolevaktmesterenes sak. Det ble en spennende og interessant dag for alle styremedlemmene som alle kommer fra svært ulike yrkesfelt. Styret fikk en omvisning og en innføring i hva det vil si å være skolevaktmester, og alle erfarte hvor viktig denne jobben er.

Etter endt dag var det ikke tvil hos noen at den kompetansen som Trond Grande har tilegnet seg, både gjennom utdanning og en massiv real kompetanse, er viktig når man ser omfanget og spekteret av ulike oppgaver som skal utføres.

Seksjonsstyret gleder seg til alle små og store oppgaver som det skal jobbes med dette året.

Skolevaktmester Trond Grande prater engasjerende om arbeidshverdagen.
Skolevaktmester Trond Grande prater engasjerende om arbeidshverdagen.
Planlegging er en god start på arbeidsdagen for en skolevaktmester.
Planlegging er en god start på arbeidsdagen for en skolevaktmester.