Sentrale justeringer på plass - Fagforbundet

Sentrale justeringer på plass

De sentrale justeringsforhandlingene ble ferdige denne uka. Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene klarte å komme til enighet om fordelingen av de 60 millionene som var satt av til sentrale justeringer.

- Vi er relativt godt fornøyd med resultatet, sier Mari Sanden, leder av Fagforbundet Oslo. - vi har klart å løfte lavlønnsgruppene og fagarbeiderne, samtidig med at vi har fått gode tillegg for flere av våre langtidsutdannede  medlemmer. Det er i tråd med målsetningene representantskapet satte for tariffoppgjøret, sier Sanden.

 

Mange av Fagforbundets medlemmer har kommet godt ut av de sentrale forhandlingene.  Spesielt har vår høyt prioriterte krav for lønnsramme 10, hvor fagarbeiderne og hjelpepleierne ligger , kommet godt ut av forhandlingene. Begynnerlønna har blitt flyttet opp til alternativ fire i lønnsramma, noe som betyr opp til tre lønntrinn tillegg for mange. I tillegg har ansatte i barnehagesektoren fått bra uttelling. Det er gjort forbedringer for flere av våre høyskolegrupper selv om vi ikke kom så langt som vi ønsket der.

 

I de aller laveste rammene blir alle som ligger i alternativ 1 flyttet til alternativ 2, noe som gir et lønnstrinn ekstra. Her finner man mange ufaglærte og forskjellige assistenter i Oslo kommune, som tilsammen utgjør flere tusen årsverk i kommunen. For disse medlemmene jobbet vi hardt for å få til et bedre resultat enn det vi tilslutt endte opp med.

 

Mange av våre medlemmer i Plan- og Bygningsetaten har kommet godt ut av oppgjøret.  Ingeniørene får tre lønnstrinn opprykk. Andre som også får opprykk er hjelpepleierne med videreutdanning og pedagogiske ledere i barnehager som begge får to lønnstrinn.

 

Hele lista over de sentrale lønnsmessige tiltakene vil bli lagt ut på nettsidene så snart som mulig, under temasidene om tariff 2006. Medlemmer som er i tvil om hvordan de sentrale justeringene slår ut for dem bør ta kontakt med sin lokale fagforening.

 

Nå gjenstår arbeidet med å forberede de lokale forhandlingene i kommunens virksomheter i november. Først når disse er gjennomført, kan vi oppsummere det totale resultatet av årets tariffoppgjør for våre medlemmer.