Viktigheten av tariffavtaler - Fagforbundet

Viktigheten av tariffavtaler

23376525_1956381074617358_532609147853945966_n.jpg

Våre tillitsvalgte har de siste ukene kjempet frem to nye tariffavtaler. Hva er en tariffavtale? Hvorfor er det viktig for ansatte å ha tariffavtale? Hvilke fordeler gir en tariffavtale for de ansatte? To av våre tillitsvalgte gir deg svarene.

Vi har snakket med Henriette Jevnaker som er leder av Film- og teaterteknisk fagforening og Håvard Engebretsen som er nestleder i Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo.

Hva er en tariffavtale?

– Tariffavtalen omhandler lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte på en arbeidsplass. Samtidig danner hele avtaleverket en ramme for samarbeid og medbestemmelse på den enkelte arbeidsplass. Tariffavtalen er et levende dokument som hele tiden må utvikles for å følge med i virksomhetens behov og den samfunnsmessige utviklingen, sier Henriette Jevnaker.

– Det er en avtale inngått mellom partene i arbeidslivet LO og NHO. Avtalen er forpliktende til å følge av begge parter, sier Håvard Engebretsen. 

Hvorfor er det viktig for ansatte å ha tariffavtaler?

– Viktigheten med tariffavtale er at det er forutsigbart for både arbeidsgiverorganisasjonen og arbeidstakerorganisasjonen. Ryddige lønn- og arbeidsforhold og retten til å forhandle er noe av fundamentet, sier Engebretsen.

– Det er viktig å ha en ramme rundt arbeidstakernes rett til medbestemmelse. Med opprettelse av B-del blir man også omfattet av A-del,l og Hovedavtale som har stor verdi knyttet til arbeidsgiver og arbeidstakers samarbeid. Det ligger en struktur som gir retningslinjer for hvordan arbeidsplassen skal fungere, og dette er et langt bedre verktøy for tillitsvalgte og medlemmer enn arbeidsmiljøloven alene, sier Jevnaker.

LES OGSÅ: VI GRATULERER EVIDENSIA, GRORUDDALEN DYREKLINIKK MED TARIFFAVTALE

Hvilke fordeler gir en tariffavtale for de ansatte?

– Strukturer og retningslinjer for medbestemmelse er nevnt allerede. Arbeidsgiver er like forpliktet av avtaleverket som de ansatte, man forhandler tross alt som to likeverdige parter. I tariffavtalen ligger det fordeler som regelmessige forhandlinger om lønn- og arbeidsforhold. Andre fordeler for ansatte er knyttet til pensjon, arbeids- og overtidsbestemmelser og feriefritid. Den største fordelen er uansett at du er en del av et kollektiv, der du har tillitsvalgte som kan representere deg, sier Henriette Jevnaker.

– Forutsigbarhet, ryddige lønns- og arbeidsforhold og retten til å forhandle. Tillitsvalgte skal delta å utvikle bedriften, sier Håvard Engebretsen.

22406180_1945068839081915_3814680377156120964_n.jpg