Fanemarkering på Youngstorget mandag 11.9 - Fagforbundet

Fanemarkering på Youngstorget mandag 11.9

LO's kampanje Synlighet - Nærhet - Stolthet arrangerer fanemarkering på mandag 11.9 kl. 10.00-11.30. Det blir taler av Gerd-Liv Valla og Geir Mosti.

LOs organisasjonsoffensiv Synlighet - Nærhet - Stolthet

– samling på Youngstorget den 11. september

 

Det er klart for et nytt arrangement i LOs organisasjonsoffensiv Synlighet - Nærhet - Stolthet.

 

Vi har gleden av å invitere til samling på Youngstorget 11. september fra kl. 10.00 til kl. 11.30

 

LOs ansatte får fri til å delta på arrangementet, og forbundene er anmodet om å gi sine ansatte fri til å delta. LO Oslo har invitert sine fagforeninger, klubber og medlemmer og vi har invitert fagforeningskamerater fra LO Østfold, LO Akershus, LO Buskerud, LO Vestfold og LO Hedmark til arrangementet.

 

Gerd-Liv Valla vil presentere LOs organisasjonsoffensiv Synlighet - Nærhet - Stolthet, og Geir Mosti vil orientere om alle de konkrete tiltakene som skal skje i september og utover høsten. Videre vil det bli kulturinnslag fra medlemmer i Musikernes fellesorganisasjon og servering av en variert lunsjmeny til alle som deltar.

 

Vi vil på denne måten gjøre hva vi kan for å skape en god stemning for oss alle som deltar og vi håper dette vil bidra positivt til å støtte opp under tiltakene i LOs organisasjonsoffensiv Synlighet - Nærhet - Stolthet.

 

Vi er stolte av å si at når høsten kommer, er det i gang mange aktiviteter i regi av LOs organisasjonsoffensiv.

 

I september vil hovedaktivitetene rettes inn mot de 19 utvalgte byene. Disse

koordineres gjennom LOs distriktskontorer.

 

Vi er spesielt opptatt av å få til så mange arbeidsplassbesøk som mulig. I tillegg skal vi

få plass til skolebesøk, lærlingpatruljer, folkemøter og ulike utadrettede aktiviteter. Også
forbundene vil ha aktiviteter i september og senere i høst. Så kan vi trygt si at høsten vil bli
sterkt preget av økt innsats for nærhet og synlighet. Det er bra, og vi trenger fellesskapet for

å få til alt vi så gjerne vil. Vi gleder oss til å til å møte dere alle på Youngstorget!

 

Kontaktinformasjon i LO: Christiane Solheim, tlf. 23 06 16 93 og Ståle Dokken, tlf. 23 06 16 65