Pressemelding: Grovt brudd på valgløfte - Fagforbundet

Pressemelding: Grovt brudd på valgløfte

Bjarne Håkon Hanssen går til angrep på de svakeste arbeidstakerne, skriver LO i Oslo i en pressemelding. Hele pressemeldingen kan du

BJARNE HÅKON HANSSENS ANGREP PÅ  DE SVAKESTE

ARBEIDSTAKERNE

 

LO i Oslos styre har vedtatt følgende uttalelse:

 

LO i Oslo tar skarp avstand fra utspillet fra Regjeringen om å bryte valgløftet

om ikke å foreta endringer i sykelønnsordningen.

 

Det er helt klart at at dette også  er et grovt brudd på Avtalen om et innkluderende

arbeidsliv som regjeringen har inngått med partene i arbeidslivet.

 

Dersom Statsråd Hanssens beslutning blir gjennomført, vil det blant annet føre til

 

  • at arbeidsgiverne ikke vil ansette personer som vil ha behov for hyppigere

               sykemeldinger enn det som er vanlig for arbeidstakere flest

 

  • at arbeidstakere som ikke kan yte 100 % og som har behov for mer

sykemeldinger enn det som er vanlig, vil bli skjøvet ut i arbeidsløshet og til

trygd eller sosialhjelp

 

Forslaget er brutalt og ekskluderende for de arbeidstakergruppene som blir rammet,

og det vil i tillegg føre til at arbeidsløsheten igjen vil stige. Det vil også føre til et mer

brutalt arbeidsliv stikk i strid med intensjonene i IA-avtalen.

 

Det er bare et mer innkluderende arbeidsliv som kan få sykefraværet ned. 

Dersom Statsråd Hanssens forslag blir gjennomført vil sykefraværet og utstøtingen av

arbeidslivet øke.

 

Vi krever at forslaget blir trukket og at det innledes en dialog med arbeidslivets parter

med det formål å øke innkluderingen i arbeidslivet – ikke utstøte, slik Statsråd Hanssens

forslag vil føre til.