Nytt nr. 30 - 2006: Opprør mot sykelønnsendring - Fagforbundet

Nytt nr. 30 - 2006: Opprør mot sykelønnsendring

Fagbevegelsen er i harnisk over endringene i sykelønnsordninga. Nå trues det med politisk streik. Samtidig går det bra i Sporveien, takket være flere avganger og flittige ansatte.

SYKELØNNSSKANDALE

 

Det slo ned som en bombe da arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen la fram endringer i sykelønnsordningen tirsdag denne uka. Store deler av regningen for sykefravær lempes over på arbeidsgiverne.

 

Fagbevegelsen og Næringslivets Hoved-organisasjon er i harnisk etter endringene som nå kommer fra regjeringen. Endringene hadde ikke blitt diskutert med partene i arbeidslivet, noe som er et klart brudd på avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. IA-avtalen slår fast at ingen endringer i sykelønnsordningen skal gjøres uten at det har vært diskutert med partene i arbeidslivet.

 

LO-leder Gerd-Liv Valla er sterkt provosert av forslaget fra regjeringen. Hun karakteriserer det som et diktat og et avtalebrudd. Valla er ikke den eneste i fagbevegelsen som er provosert. Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, ber regjeringen trekke forslaget umiddelbart. En rekke ledere i andre fagforbund er like opprørt. Enkelte antyder at det kan gå mot politisk streik hvis regjeringen gjennomfører dette. Leder av Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, er også forbannet. - Her er det ikke noe alternativ til å trekke hele forslaget tilbake, sier hun til Nytt fra Fagforbundet Oslo.

 

Flere frykter nå at det skal bli vanskeligere for syke og folk med redusert arbeidsevne å få seg jobb. Når arbeidsgiverne må dekke regninga ved sykefravær stiller disse lenger bak i køen. Stein Lier-Hansen, leder i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, gjør det klart at de ikke lenger kan jobbe for å få handikappede, uføre og andre som sliter inn på arbeidsmarkedet. Til VG sier han industri-bedriftene har fulgt opp IA-avtalen, men nå må de betale en masse ekstrakostnader. Da kan ikke lenger industrien ta risikoen, sier Lier-Hansen.

 

LANG KØ PÅ ULLEVÅL

 

Det kan bli lenge å vente for pasienter med fotskader. Ortopedien på Ullevål Universitets-sykehus har opptil to års ventetid, skriver Aften.

 

Ullevål har opparbeidet spesialkompetanse på fot-kirurgi, og får derfor pasienter fra hele landet, skriver avisa. To spesialister skal ta seg av 1600-1700 pasienter i året. I følge legene på avdelingen er pågangen så stor at de er nødt til å skyve pasienter med lettere plager ut i fremtiden. - Vi er her for å hjelpe, men vi kan føle at vi gjør en for dårlig jobb når ventelistene er så lange, sier overlege Kjetil Harald Hvaal til Aften.

 

Ortopedisk avdeling er ikke den eneste som sliter med lange ventelister. På nevrologisk avdeling og gastromedisinsk avdeling er det også lange køer. 14 måneder kan pasientene risikiere å måtte vente på utredning på nevrologisk avdeling. På gastronomisk er det ikke like ille, men begge steder setter de ansatte nå inn skippertak for å kutte ventetida, skriver Aften.

 

KOMMUNAL HJEMME-HJELP MEST POPULÆR

 

Brukerne vil ha kommunale hjemmehjelpere. Det viser tallene noen måneder etter at det såkalte frie brukervalget ble innført. 92% av brukerne velger å holde fast ved det offentlige tilbudet, skriver Dagsavisen.

 

- Det oppsiktsvekkende er at 92% fortsatt velger kommunal hjemmehjelp tross for at byens ledelse, byrådet, bruker enhver anledning til å forklare at de private har et bedre tilbud, noe som er feil, sier Trond Jensrud, bystyremedlem for Arbeiderpartiet. Til Dagsavisen sier han at dette er stoppeklokke-omsorg. Strenge tidsskjemaer fører til at de eldre får en dårligere tjeneste enn ellers.

 

SPORVEISSUKSESS

 

7% trafikkvekst. Det er de formidable tallene Oslo Sporveier kan slå i bordet med etter første halvår. For første gang på lenge øker kollektivtrafikken mer enn biltrafikken i byen.

 

På sporveiens nettsider sier administrerende direktør Knarbakk at det er det økte tilbudet som er årsaken til suksessen. Flere avganger på trikk og buss har gitt gode resultater. Etter hvert som de nye t-banevognene kommer kan Sporveien også tilby hyppigere avganger for de som kjører t-bane.

 

Rune Aasen, leder i Sporveiens Arbeider-forening, er enig i at det rullende fortauet, som trikkesatsningen har blitt kalt, er en stor del av forklaringen på trafikkveksten. Til Nytt legger han også vekt på den formidable innsatsen fra de ansatte på alle plan. De har vært med på effektiviseringstiltak, og jobber 220.000 timer overtid.

 

Aasen ser to store utfordringer for Sporveien framover. For det første har man ett vedlike-holdsetterslep på to milliarder som må hentes inn. For det andre trenger Sporveien ro i organisasjonen.

 

- Skal vi fortsette å ha de ansatte med på lag må vi få ro til å utvikle bedriften. Den organiseringen som høyresiden i bystyre presser fram går på tvers av alle våre ønsker. Da mister de ansatte lysten til å stille opp ekstra med for eksempel overtidsjobbing, avslutter Aasen.

 

MILJØVENNLIG OG PRESIST I  SPORVEIEN

 

T-banepassasjerene kommer også til å merke andre endringer i tida framover. Sporveien har bestemt seg for å bla opp 30 millioner på et nytt system som skal gi de reisende bedre informasjon om når t-banen kommer. Dagens skjermer på stasjonene viser bare rutetabellen, det nye systemet skal vise nøyaktig hvor lenge det er igjen.

 

Bussene som kjører rundt i byen har også blitt renere, forurensningen er hvert fall ikke like stor som den var. Fra 1. august i år har Oslo-bussene kjørt med rapsolje på tanken. Fem prosent rapsoljen blir blandet inn i dieselen bussene bruker. Biodieselen, som rapsolje er, bidrar til å redusere utslippene fra de 350 rutebussene som kjører i Oslo i dag.

 

JUBILEUMSKONFERANSEQUO VADIS

 

Quo Vadis er et prosjekt som skal hjelpe innvandrerkvinner i jobb. Fagforbundet Oslo har vært aktive støttespillere for organisa-sjonen i mange år. I år fyller de 15 år. Jubileet markeres med en to-dagers jubileums-konferanse om innvandrerkvinner og arbeidslivet.

 

Tid:       25. - 26. september

Sted:    Røde Kors Konferansesenter

 

Interesserte kan ta kontakt med Quo Vadis på telefon 23 03 77 00 for ytterligere informasjon.

 

KURS

 

Likestillingsutvalget i Fagforbundet Oslos dagskonferanse

 

Målgruppe: Styremedlemmer og tillitsvalgte i de lokale fagforeningene, medlemmer med interesse for 6-timersdagen, voldsproblematikk og/eller likestillingsspørsmål.

 

Tid:   Tirsdag  17. oktober 2006,  kl. 09.00 - 15.00

Sted:  Fagforbundet Oslos lokaler i Haakon Vll's gt 5.

 

Innhold:

6-timersdagen debatteres. Innlegg om 6-timersdagen i lys av Kellogg`s boken som ble utgitt nylig, ved Anne Lise Nestander. LOs syn vil bli belyst.

"Vi bryr oss på arbeidsplassen", en veileder fra LO og Krisesentersekretariatet, presenteres av Tove Smaadahl og LOs Likestillingsutvalg

Dixi ressurssenter for voldtatte

 

Det vil bli servert lunsj og kaffe/te.

 

Kurset er gratis for medlemmer av, og tillitsvalgte i, Fagforbundet Oslo.