Se til Oslo - Fagforbundet

Se til Oslo

image9.png
1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, snakket om at vi må styrke samarbeidet på venstresiden. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Vidar Evje og Thomas Eliassen var begge på talerstolen og anmodet at vi må se til Oslo, både når det gjelder samarbeid, valg og politikk.

Evje manet til mer samarbeid

1. nestleder i Fagforbundet Oslo, Vidar Evje, entret talerstolen med et klart budskap. For å vinne valg må venstresiden ha et sterkt Arbeiderparti og et enda sterkere fagpolitisk samarbeid.

– For å vinne valg for venstresiden er vi nødt til å ha et stort og sterkt sosialdemokratisk parti. Arbeiderpartiet har hatt en unik plass i fagbevegelsen av åpenbare historiske grunner, men selv de siste undersøkelsene viser at flertallet av medlemmene i Fagforbundet stemmer på partiet. Mønsteret er det samme i de andre store LO-forbundene, sa Vidar Evje under sitt innlegg.

– Fagligpolitisk samarbeid må være mer enn samtaler om å finne gode løsninger i enkeltsaker. Her har Arbeiderpartiet mye å lære av partiene SV og spesielt Rødt, som aktivt henvender seg til faglige tillitsvalgte for å få de med på laget. I mange nominasjonsprosesser i Arbeiderpartiet er det vanskelig å få faglige tillitsvalgte opp på sikker plass på listene. Fagbevegelsen må være en aktiv og levende del av partiet, og ikke reduseres til en samarbeidspartner, som en hvilken som helst interessegruppe, sa Evje videre.

I 18 år hadde Oslo vært styrt av et høyrebyråd, men i 2015 klarte venstresiden med solid støtte fra fagbevegelsen å vinne valget i Oslo. Samarbeid var et nøkkelord. Vi har alle i etterkant sett resultatene av det. De store pengene brukes på barnehage, skole og eldreomsorg. Budskapet var konkret og enkelt i valgkampen. Evje bygget opp under dette i sitt innlegg.

– Da venstresida vant kommunevalget i Oslo for to år sida var det til tross for et klart budskap om at det ville bli innført eiendomsskatt. Mange var livredd for at det skulle skremme bort velgerne, men etter å ha tapt valg i 18 år var det ingen grunn til å ha stø kurs, snarere tvert imot. Det vi klarte å kommunisere rundt eiendomsskatten var hvilke helt konkrete ting denne ekstraskatten skulle brukes til, og som innbyggerne ikke ville få uten eiendomsskatt. I tillegg var fagbevegelsen gjennom LO i Oslo ikke bare en støttespiller, men enn pådriver for et sånt grep.

Vidar Evje avsluttet med å oppfordre venstresiden å se til hovedstaden.

– Arbeiderpartiet styrer best, og vil lettest skape den entusiasmen og oppslutninga som er nødvendig for å vinne valg, ved å samarbeide med de øvrige partiene på venstresida og Senterpartiet.

– Igjen tør vi å peke til hovedstaden hvor Arbeiderpartiet styrer byen i samarbeid med SV og Miljøpartiet og med et klart samarbeid med Rødt.

 ARTIKKELEN FORTSETTER NEDENFOR

Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, Thomas Eliassen.
Tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, Thomas Eliassen. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Stor applaus for Eliassen

Thomas Eliassen deltar på sitt første landsmøte som seksjonsdelegat for Seksjon for Samferdsel og Teknisk. Han er til vanlig tillitsvalgt i vann- og avløpsetaten i Oslo og selvsagt aktiv i Fagforbundet Oslo. Dette var første gang Thomas var på talerstolen under landsmøte og det fikk mange med seg.

Velferd og rekommunalisering var to nøkkelord i innlegget. Thomas startet å minne alle om at velferd er mer enn bare myke tjenester.

– Det kan være greit å minne om at velferd er mer enn bare myke tjenester. Politikerne er flinke til å snakke om varme hender i omsorgsyrker, men velferden ytes også av trælete hender innen de skatte- og avgiftsfinansierte velferdstjenestene som for eksempel vann- og avløp, brann og redning, kollektivtransport, renovasjon og ikke minst renhold, sa Thomas Eliassen i sitt innlegg.

I Oslo har det rødgrønne byrådet startet å ta tilbake tjenestene, for eksempel renovasjon. Slik må det fortsette. Kommunale tjenester skal være kommunale.

– Velferdsprofitører finnes også innenfor enkelte tekniske tjenester. Det er uholdbart at skattepengene går til privat berikelse. Dette kom godt til syne i Oslo med søppelselskapet Veireno med sosial dumping som forretningsmodell, sa Eliassen.

– Kommunene bør utføre disse tjenestene sjøl. Det handler også om å bygge kunnskap og kompetanse over tid.

– Vi sier nei til velferdsprofitører og bemanningsbransjen. Vi sier ja til et seriøst arbeidsliv med ordna forhold. Utenlandsk arbeidskraft er hjertelig velkommen, til norsk tariff.

Applausen runget i Folkets Hus i etterkant.