Gi ansatte lønna og pensjonen de fortjener - Fagforbundet

Gi ansatte lønna og pensjonen de fortjener

37384976895_60e3f02052_k.jpg
Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Sykehjemmene må tas tilbake i offentlig regi slik at de ansatte kan få den lønnen og pensjonen de fortjener for det utrolig viktige arbeidet de gjør.

Dag Ekelberg i NHO Service ønsker (i Dagsavisen 03.10.17) at byråden skal «erkjenne at privatdrevne sykehjem bidrar positivt til Oslos eldreomsorg.» Fagforbundet Oslo ønsker at NHO skal erkjenne sin slette omgang med statistikk og tall som beskriver kvalitet og pris i eldreomsorgen, og at de som jobber på sykehjem i Oslo skal få den lønna og pensjonen de fortjener.

Fagforbundet Oslo mener at det er bra at Oslo kommune forsøker å måle kvaliteten på sykehjemmene sine. Men måten NHO bruker disse tallene bryter med intensjonen. Disse kvalitetsmålingene er ment som et verktøy for lokalt forbedringsarbeid, og ikke til å sette sykehjem opp mot hverandre, slik som NHO har gjort i sine rapporter. Dette vil føre til at NHO undergraver det gode kvalitetsarbeidet i Oslo fordi hvert enkelt sykehjem vil bli mer opptatt av å rapportere «gode» tall enn å rapportere de på en mest mulig objektiv måte.

Videre bruker NHO tall fra 2015 som viser at en kommersiell sykehjemsplass er 49.335 kr dyrere enn en kommunal. Med oppdaterte tall fra 2016 er denne forskjellen redusert til 309 kr, altså en reduksjon på 99,4 %. Den selektive måten NHO fremstiller tall statistikk på gir et feilaktig bilde av eldreomsorgen i Oslo, og det kommersielle bidraget. Men NHO har rett i noe.

For Ekelberg har rett når han skriver «ingen er fornøyd med å være b-lag», og vi er glade for at NHO har kommet til den konklusjonen. For det er ikke bare bemanningen på sykehjemmene som skaper a- og b-lag i Oslo kommune. Det er også lønns- og pensjonsvilkår blant de ansatte. Startlønnen for en helsefagarbeider i Oslo kommune ligger 90.000 kr over startlønnen til en helsefagarbeider i NHO-området, og pensjonen er langt bedre. Utsiktene for lønnsvekst innenfor de to områdene fremhever forskjellene ytterligere. Her er det de kommersielle sykehjemmene som er b-laget.

Fagforbundet Oslo er stolte over våre medlemmer som jobber i kommersielle sykehjem for en god eldreomsorg i Oslo kommune. Derfor mener vi at disse sykehjemmene må tas tilbake i offentlig regi slik at de ansatte kan få den lønnen og pensjonen de fortjener for det utrolig viktige arbeidet de gjør.

Roger Dehlin

Leder av Fagforbundet Oslo.

Publisert i Dagsavisen 12. oktober.