ABLU fylte 10 år - Fagforbundet

ABLU fylte 10 år

img_8524.jpg

Fagforbundet Oslo var tilstede når Høyskolen i Oslo og Akershus hadde 10 års markering for den arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen (ABLU).

Hittil har 350 barnehagelærere blitt utdannet i Oslo gjennom ABLU ordningen. Utdanningen er rettet mot ansatte som har jobbet i barnehagen noen år og har solid praksis fra feltet. Dette er en deltidsutdanning over 4 år, som er mulig å kombinere med 60% arbeid. I denne utdanningen står praksisen sentral og kunnskap læres i felleskap. Utdanningen er et samarbeid mellom høyskolen, praksisfeltet/barnehageeier og kommunen. Det er 320 studenter på ABLU i dag.

– De fleste av disse er Fagforbundets medlemmer. Vi har en spesiell satsing på denne gruppen og har satt av ekstra midler til dem. På den måten håper vi å verve enda flere og beholde dem som medlemmer av Fagforbundet, også etter endt utdanning, sier Randi Færevik, leder av Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst i Fagforbundet Oslo og selv barnehagelærer.

Fagforbundet Oslo er fornøyde med at det satses på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, men skulle gjerne sett en ytterligere satsing på denne typen utdanning.

img_8476.jpg
img_8488.jpg
img_8492.jpg