Et vellykket tariffrepresentanskap - Fagforbundet

Et vellykket tariffrepresentanskap

22237451_10159339507050456_98877180_n.jpg

Over 130 medlemmer av representantskapet og tillitsvalgte var samlet for å diskutere kravene før tariffoppgjøret 2018. Det ga resultater.

Gruppearbeid ga resultater

Den viktigste delen under representantskapet var gruppearbeidet hvor man skulle drøfte kravene. Dette resulterte i endringer, noe som demonstrerer at hvis du er tillitsvalgt og medlem av representantskapet så kan du påvirke medlemmenes hverdag i stor grad. Prioriteringene fra gruppene skinner igjennom i Fagforbundets Oslos krav. Det kom også et helt nytt punkt om hele- og faste stillinger blant våre hovedkrav.

Noen av våre krav:

  • Bestemmelser om anstendig pensjon inn i alle tariffområder.
  • Krav om bestemmelser i tariffavtalene om tiltak mot sosial dumping og solidaransvar.
  • Det kreves økonomisk tillegg som opprettholder kjøpekraften for alle grupper.
  • Bestemmelser om hele- og faste stillinger må styrkes og sikres i tariffavtalene.

Tariffpolitisk styrke

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, gikk på talerstolen og startet med å takke Fagforbundet Oslo for innsatsen under valgkampen. Venstresiden gjorde et godt valg i Oslo og det må vi ta med oss videre i veien mot kommunevalget i 2019. Nord snakket videre om viktigheten av å ha tariffpolitisk styrke og utvikle tariffavtalene mot fremtiden. Gode lønnsoppgjør utjevner forskjeller og vi må kjempe for fagarbeiderne, understreket Mette Nord.

Pensjon sentralt

Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, innledet om våre krav. Pensjon noe av det viktigste for våre medlemmer. Deretter startet debatteN. Det var en forfriskende og klar debatt om tariffoppgjøret som finner sted til våren. De viktigste temaene fra våre tillitsvalgte var pensjon, likelønn, lange vakter, kompetanseutvikling, arbeidsreduksjon, turnus og hele stillinger. I tillegg var det diskusjoner om kvinners andel av menns lønn og utfordringer med lokale lønnsforhandlinger. Steinar Fuglevåg avsluttet med å innlede omfattende om pensjon.

Bilder fra tariffrepresentantskapet

Det var en god og viktig debatt under tariffrepresentantskapet.
Det var en god og viktig debatt under tariffrepresentantskapet. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo
Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo
Leder av Fagforbundet, Mette Nord, understreket viktigheten av tariffpolitisk styrke.
Leder av Fagforbundet, Mette Nord, understreket viktigheten av tariffpolitisk styrke. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

 

Leder av Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, Siri Follerås.
Leder av Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, Siri Follerås. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Bjørn Wølstad-Knudsen på talerstolen.
Bjørn Wølstad-Knudsen på talerstolen. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
1. nestleder Vidar Evje.
1. nestleder Vidar Evje. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Roger Dehlin innledet.
Roger Dehlin innledet. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Gruppearbeid dag en. Det var totalt syv arbeidsgrupper.
Gruppearbeid dag en. Det var totalt syv arbeidsgrupper. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Gruppearbeid dag to.
Gruppearbeid dag to. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)