Stillingsprofilen: Sosialkonsulent - Fagforbundet

Stillingsprofilen: Sosialkonsulent

uilzaramos

Hvorfor bli sosionom? Hvordan er det å jobbe som sosialkonsulent? Hvorfor bli medlem av Fagforbundet? Uilza Ramos gir deg sine svar.

Skrevet av Uilza Ramos.

Jeg heter Uilza Ramos. Jeg er 26 år gammel og er oppvokst på Ellingsrud i Oslo. Jeg er utdannet sosionom og jobber som sosialkonsulent i sosialtjenesten ved NAV Gamle Oslo.

Ville jobbe med mennesker

Å ta en bachelor i sosialt arbeid gjør at man får yrkestittelen sosionom. Jeg tok utdanningen min på Høyskolen i Oslo og Akershus. Det er flere andre høyskoler i landet som tilbyr denne utdanningen. Det er mange forskjellige fag på studiet, blant annet rettslære, sosiologi, psykologi og sosialpolitikk. Det er mulig å ta høyere grader i sosial arbeid og det tilbys flere typer videreutdanning, for eksempel i videreutdanning i familieterapi og videreutdanning i psykisk helse. Jeg har tatt veilederkurs på Høyskolen og er veileder for sosionomstudenter som er i praksis på min arbeidsplass.

Jeg visste ikke hva jeg ville bli etter videregående, men jeg var sikker på at jeg ønsket å jobbe med mennesker. Jeg snakket med rådgiveren på min videregående skole og ble da fortalt om sosionomstudiet. Jeg syntes at det hørtes riktig ut for meg og søkte derfor på studiet.

En givende hverdag

Min arbeidshverdag i sosialtjenesten består av en del saksbehandling, samtaler med og oppfølging av brukere, mye telefonkontakt og en del kontoradministrative oppgaver. Vi jobber mye med å få mennesker ut i arbeid, finne riktige tiltak for hver enkelt og veilede dem i systemet. Vi forsøker raskt å avklare brukerens helsesituasjon og arbeidsevne, og hjelpe dem med å søke trygdeytelse dersom de har rett på det. Ofte samarbeider vi med fastleger, psykologer og andre i hjelpeapparatet. Vi som jobber i sosialtjenesten må ta tak i alle de tingene en bruker henvender seg om, og vi bruker blant annet en del tid på å hjelpe bostedsløse å finne bolig og å gi dem akutt hjelp. Hverdagen på NAV er preget av et høyt arbeidstempo.

Fikk høyere lønn etter medlemsskap

Jeg valgte å bli medlem av Fagforbundet fordi forbundet og deres tillitsvalgte er sterke og synlige på min arbeidsplass. Noe av det første som skjedde etter jeg ble medlem var at tillitsvalgt la inn et lønnskrav for meg fordi jeg lå lavere i lønn enn andre sosialkonsulenter. Jeg gikk da opp i lønn, noe jeg er veldig fornøyd med.