To runder igjen i tariffforhandlingene - Fagforbundet

To runder igjen i tariffforhandlingene

4. september leverte Fagforbundet Oslo kravene i de sentrale justeringsforhandlingene. De lokale forhandlingene skal begynne i uke 42.

I de sentrale justeringsforhandlingene skal det forhandles om lønnsendringer for grupper i kommunen. Disse lønnsendringene vil gjelde for hele kommunen. Alt i alt er det satt av 60 millioner kroner som skal fordeles i justeringsforhandlingene. Forhandlingene skal være ferdig 15.09.

De lokale lønnsforhandlingene begynner først når de sentrale justeringsforhandlingene er ferdige. Her har fagforeningene i bydelene, etatene og foretakene ansvaret for hvert sitt område. Ingen deler av kommunen skal begynne med lokale lønnsforhandlinger før uke 42. Disse forhandlingene skal være ferdige innen 08.11.

NB! Dette er 14 dager etter fristen som opprinnelig ble avtalt i lønnsforhandlingene. Partene har blitt enige om denne tekniske endringen fordi det bør utbetales lønn en gang mellom de sentrale justeringene og de lokale forhandlingene, for å få full oversikt.

Mari Sanden sendte før sommeren ut et brev til fagforeningene hvor prosessen blir gjennomgått i detalj. Brevet kan leses ved å klikke på lenken til høyre.

Dokumenter