Et taktskifte på område etter område - Fagforbundet

Et taktskifte på område etter område

steenogdehlinbudsjettet.jpg
Finansbyråd Robert Steen og leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin

– Politikk handler om å prioritere. Det rødgrønne byrådet prioriterer eldreomsorg, barnehage, oppvekst og en helhetlig satsing på bydelene. Oslo har fått et byråd som leverer på alle de store valgløftene, sier Roger Dehlin.

Flere hender i eldreomsorgen

Byrådet bevilger mer penger til flere årsverk i hjemmetjenesten og er på god vei til å nå målet om 500 nye årsverk i løpet av denne perioden. Kvaliteten på de kommunale sykehjemmene vil styrkes med blant annet økt bemanning, dette vil tilsvare rundt 120 årsverk.  

– Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at byrådet styrker hjemmetjenesten med 125 årsverk i 2018. Flere eldre vil få muligheten til å bo hjemme lenger. Dette er en uten tvil et taktskifte i Oslo-politikken, sier Roger Dehlin som er leder av Fagforbundet Oslo.  

– Det rødgrønne byrådet vil også øke bemanningen på sykehjemmene med 120 årsverk. Bemanningsfaktoren vil økes fra 0.88 til 0.93. I tillegg skal kommunen total rehabilitere 9 sykehjem i økonomiplanperioden. Kvaliteten på de kommunale sykehjem vil styrkes.

Barnehageløftet fortsetter

Det rødgrønne byrådet har allerede fastslått at det skal bygges 3000 nye kommunale barnehageplasser i løpet av byrådsperioden. Hele 1200 av disse vil komme i 2018. I budsjettet finansieres 470 barnehagelærere, noe som sammen med partenes økning av barne- og ungdomsarbeidere i grunnbemanningsavtalen vil heve kvaliteten på barnehagetilbudet. Fagforbundet Oslo er glad for at det endelig blir to barnehageopptak i året og at det er funnet midler til økt satsing på gratis kjernetid. Sammen med rekrutteringsoffensiven vil dette ha stor betydning for språkutvikling, skoleforberedelse og integrering.

– Noe av det mest åpenbare etter at det rødgrønne byrådet inntok rådhuset høsten 2015 er det store barnehageløftet. Det er nye krafttak i 2018 budsjettet og dette er viktig for mange barnefamilier i hele byen. Flere barn får gå i barnehage, sier Dehlin.

Budsjettøkningen til Aktivitetsskolene (AKS) vil gjøre at 67 skoler vil ha gratis AKS i 2018.

Byrådet viderefører yrkesreformen «Yrkesveien». Frem til denne reformen er innført er det nødvendig med tiltak ved enkelte skoler, og det er i 2018 foreslått 15 millioner til dette. I tillegg er det 6 millioner til nytt utstyr i yrkesfagene. Det langsiktige målet til byrådet er at 1 av 3 elever på videregående skole skal søke yrkesfag.

Helhetlig satsing på bydelene

Etter nesten to tiår med et høyrebyråd vil det ta tid å snu kuttene i bydelsrammene. Fagforbundet Oslo har en forståelse for dette, men er samtidig utålmodige. Bydelene får over 1 milliard i økte driftsrammer, som tilsvarer en økning på 5.1 prosent fra 2017 til 2018.

Den helhetlig satsingen innebærer en områdesatsing i flere bydeler, som blant annet Søndre Nordstrand som får 30 millioner. Skolehelsetjenesten styrkes med 15 millioner i året, 500 nye plasser i kulturskolen, og det er mange tiltak for inkludering.

– Det er uten tvil et større løft for bydelene enn kun økte rammer. Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med den helhetlig satsingen og det er viktig å merke seg dette.

Fagforbundet Oslo er også fornøyd med:

  • I budsjettet bevilger byrådet totalt 125 millioner kroner til områdesatsinger i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Tøyen og Grønland i 2018. Slike prioriteringer vil gjøre forskjellene mindre og løfte områder som trenger det.
  • Flere kan tilbys varig tilrettelagt arbeid og det er satt av 16 millioner i økonomiplanperioden til dette.
  • 4,9 milliarder til idrettsanlegg i løpet av perioden 2018-2021.
  • Ytterligere satsing på miljø, med blant annet styrking av driftsmidlene til kollektivtrafikken på 669 millioner.

For ytterligere kommentarer vedrørende Oslo-budsjettet:

Roger Dehlin, leder 912 40 252

Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder 905 60 448