Unicare er uten troverdighet - Fagforbundet

Unicare er uten troverdighet

21908289_10159280294115456_1405339485_o.jpg
(Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Et salg på utrolige 618 millioner kroner viser hvor pengene har tatt veien. Ikke i lønningsposen eller på pensjonskontoen til de som står nærmest pasientene og som hver eneste dag gjør sitt ytterste for å tilby gode tjenester med høy kvalitet.

I lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør har Fagforbundet Oslo sine tillitsvalgte møtt ett Unicare som har hevdet at det er lite eller ingenting av midler til lønnsforhandlinger og at det ikke er økonomisk handlingsrom til å utjevne lønnsforskjellene innad i selskapet og/eller ta igjen gapet til kommunal sektor.

Over lang tid har enkeltansatte vært ute i ulike medier og fortalt om sine lønns- og pensjonsvilkår, om gapet til kommunen og tapet ved å være konkurranseutsatt. Våren 2017 gikk en av Unicare sine ledere ut offentlig og forsøkte seg på og plassere ansvaret for lønnssystemet på Fagforbundet. Våre rettferdige krav har blitt avvist igjen og igjen og igjen. Unicare kunne når som helst møtt oss til felles innsats for å få på plass et lønnssystem der forskjellene innad i selskapet hadde blitt utjevna, gapet til kommunen hadde blitt tatt igjen og hvor ansatte hadde blitt sikret gode lønns- og pensjonsvilkår. Men Unicare sin lojalitet ligger hos eierne hvor lønnsomhet og profitt uten tvil er det aller viktigste.

Et salg på utrolige 618 millioner kroner viser hvor pengene har tatt veien. Ikke i lønningsposen eller på pensjonskontoen til de som står nærmest pasientene og som hver eneste dag gjør sitt ytterste for å tilby gode tjenester med høy kvalitet. Norsk helsevesen står ovenfor store rekrutteringsutfordringer i årene fremover. Svaret er ikke dårlige lønns- og pensjonsvilkår, ei heller million utbytte til aksjonærer og spekulanter. Veien å gå er en lønn å leve av, og en lønn å leve med, og en pensjonsordning som gir grunnlag for en trygg økonomisk og sosial alderdom. Det skylder vi hver eneste en av dem som utgjør velferdsstatens grunnmur.

Per Egil Johansen

Sekretær i Fagforbundet Oslo

Publisert i Vårt Oslo.