Meningsfylt besøk fra barnebyen - Fagforbundet

Meningsfylt besøk fra barnebyen

pintohosfagforbundetoslo.jpg
Pinto besøkte selvsagt Fagforbundet Oslo. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Lederen for Fagforbundets Barneby i Angola, Pinto, besøker i disse dager Fagforbundet og vi var så heldige å få han til Fagforbundet Oslo sammen med barnebyrepresentantene fra fagforeningene.

2. nestleder Anna Elisabeth Uran ønsket han velkommen og fortalte om vår organisasjon.

Så fikk Pinto ordet og innledet om situasjonen i Barnebyen vår. I dag bor det 122 barn, som er to mer enn hva kapasiteten tilsier. De to siste var et lite tvillingpar som ble funnet etterlatt like ved Barnebyen. Uten hjelp ville de ikke ha overlevd.

Barnebyen er i en omformingsprosess hvor Barnebyen mer og mer blir en ungdomsby. Hele 48% av barna er mellom 11-15 år og 24% er mellom 16-19 år. Dette gjør det stadig viktigere å igangsette yrkesforberedende kurs/utdanning og sørge for at de som vil ha høyere utdanning får anledning til det.

I dag kan Barnebyen tilby kortere yrkeskurs innen blant annet rørlegger, tømrer og elektriker. Dette kombinert med praksisplasser i virksomhetene i Huambo vil gjøre dem ettertraktet på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er på over 30% så det er viktig å ha kompetanse når man skal ut å få seg jobb.

Barnebyen vil også etablere ungdomsleligheter hvor de eldste vil kunne bo med større grad av selvstendighet.

Pinto snakket også mye om hvilke verdier som er viktige. Solidaritet er nøkkelordet til suksess. Å dele gjør alle sterkere. Mye av holdningsarbeidet i Barnebyen ligger nært opp til de verdier og holdninger Fagforbundet er bygd på.

Dette blir stadig utfordret ved blant annet den forskjellsbehandlingen mellom mennesker med og uten identitetspapirer. Barn uten ID-papirer har ikke rett på skolegang, helsehjelp eller andre offentlige tjenester. Pinto kunne vise til at Barnebyen har klart å få myndighetene med på at barna fra Barnebyen og i lokalsamfunnet skal kunne gå på skole og få hjelp uavhengig av ID-papirer. Dette er et viktig gjennomslag for de som berøres.

At det nytter og at det gir frukter kunne han også vise til. Et av barna «våres» har blitt tatt opp til sykepleier studiet og har vunnet et utdanningsstipend. Hun skal ta deler av studiet sitt i Brasil.  

Skrevet av Lasse Kristiansen.

21586669_1649962625045173_7434993080473591701_o.jpg
(Foto: Fagforbundet.no)
21640733_1652541301453972_1790872047559379612_o.jpg
(Foto: Fagforbundet.no)
21687956_10210112774877625_1389464173893775287_n.jpg
(Foto: Fagforbundet.no)