Årets renholder - Fagforbundet

Årets renholder

52332272b0f0ab0f0195af8930e3521cacac8.jpg
Bli med i kåringen. Vis fram det viktige arbeidet renholderne gjør (illustrasjonsbilde). (Foto: Ole Morten Melgård )

Hvem blir årets renholder? Det bestemmer du. Send inn dine forslag før 15. oktober.

Prisen for «Årets renholder» deles ut til en person som i løpet av foregående år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kollegaer, kvalitetsutvikle renholdstjenesten, er samfunnsengasjert og inkluderende og på en eller annen måte har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid og som har ytt det «lille ekstra». Prisen deles ut på Renholderens Dag 4. desember 2017.

Prisen kan kun tildeles medlemmer i Fagforbundet.

Nominer din kandidat nå. http://www.fagforbundet.no/sst/Aretsrenholder/skjema/

Kandidatene vil bli rangert etter disse kriteriene:

  • Kandidaten er medlem i Fagforbundet
  • Kandidaten er engasjert i fagforeningsarbeid og, eller annet yrkesfaglig arbeid
  • Kandidaten er opptatt av faglig kvalitet og utvikling i renholdstjenesten, både for seg selv og sine kollegaer
  • Kandidaten er en lagspiller/motivator for sine kolleger, slik at de skaffer seg kunnskap om sine utdanningsmuligheter
  • Kandidaten bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • Kandidaten er samfunnsengasjert