Nytt nr. 29 - 2006: Barnevernet oppe i bystyret - Fagforbundet

Nytt nr. 29 - 2006: Barnevernet oppe i bystyret

Det har vært mye diskusjoner rundt barnevernet det siste året, denne uka var det bystyrets tur til å debattere. Barnepsykiatrien på Ullevål bygges ned, og de sentrale lønnsjusteringene begynner nå.

GARANTERER FORTSATT FULLE T-BANER

 

Det er bra for økonomien i Oslo Sporveier, men det er ikke alltid like greit for de reisende. T-banene og bussene er fulle om dagen. Nå kan forskerne love oss stappfull kollektivtrafikk i mange år framover.

 

Kapasiteten i kollektivnettet er nesten sprengt, skriver Aften. Den kraftige befolkningsveksten i Oslo må ta mye av skylda for det. Samtidig har miljøvernerne fått rett i en gammel påstand; hvis man bygger ut tilbudet vil folk ha lyst til å kjøre kollektivt.

 

LEGGER NED BARNEPSYKIATRIEN

 

Sogn senter for Barne- og Ungdomspsykiatri (SSBU) skal legges ned. Dermed stenger Ullevål Sykehus et av de største psykiatriske tilbudene for barn og unge i Norge, skriver Dagsavisen.

 

Det er en arbeidsgruppe på Ullevål Sykehus som foreslår å legge ned senteret og erstatte det med en ny avdeling på sykehuset. På den nye avdelingen vil det være færre heldøgns-plasser, som gir et dårligere tilbud til de sykeste pasientene, hevder flere fagfolk og brukerrepresentanter.

 

Heldøgnsplassene som legges ned skal erstattes med dagplasser, som er billigere i drift. Tidligere overlege ved senteret, Finn Magnusen, sier at til Dagsavisen at dette er motivet for å legge ned senteret. - Senteret er i ferd med å bli demontert og solgt for å spare penger, sier han.

 

SSBU ligger idyllisk til i nærheten av Nord-marka. I følge Dagsavisen er den beregnede markedsverdien på eiendommen på 160 millioner, penger som Ullevål Sykehus kan inkassere ved en nedleggelse.

 

Fagforbundet mener dagplasser ikke holder som erstatning for døgnplasser.

 

– Dagtilbud er ikke godt nok for de sykeste pasientene. Dette virker økonomisk motivert, sier Borgny Tjelle i Fagforbundet til Dagsavisen. Hun frykter flere ungdommer vil droppe ut av skolen og ende med å sitte hjemme, dersom ikke trenden snur. – Heldøgnsplasser hjelper nedbrutte familier opp på beina igjen, sier hun.

 

BARNEVERN I BYSTYRET

 

Bystyret behandlet denne uka tre store saker om barnevernet i Oslo. De folkevalgte diskuterte finansieringen av barnevernet, plan for institusjonsplasser og kommunerevisjonens rapport om barnevernet i Oslo

 

Den siste rapporten har tidligere fått stor oppmerksomhet i media og her i Nytt fra Fagforbundet Oslo. Rapporten avdekket at 20% av de ansatte i barnevernet i Oslo mener at økonomi settes foran barnas behov når det fattes vedtak i barnevernssaker. I bystyret ble det en stor debatt om hvordan rapporten skulle tolkes. AP, SV og RV krevde at man skulle sette i gang en undersøkelse av saks-behandlingen i barnevernet for å undersøke disse påstandene. Forslaget ble nedstemt av de fire borgerlige partiene.

 

Finansieringen av barnevernet skiller også de røde fra de blå partiene. AP, SV og RV har vært enig med Fagforbundet i at dagens finansiering fører til at den faglige kvaliteten på barnevernet synker, fordi barnevernet må kjempe med alle andre gode tiltak i bydelene.

 

Arne Halaas, sekretær i Fagforbundet Oslo, sier til Nytt at dette viser at høyresida nekter å ta inn over seg utfordringene i barnevernet, og dermed setter kvaliteten i fare.


SENTRALE JUSTERINGER

 

I lønnsoppgjøret ble det avtalt at en pott til sentrale lønnsjusteringer i Oslo kommune. 60 millioner kroner skal fordeles i forhandlingene som begynner neste uke.

 

Fagforbundet Oslos mål fra tariffrepresentant-skapet ligger fast. Det betyr at man vil kjempe for lavlønn og likelønn, og at det er viktig å ta vare på høyskolegruppene. Resultatet fra forhandlingene vil være klart senest 15.09

 

OL I OSLO?

 

Oslo meldte seg denne uka på i kampen om å arrangere OL. Alle partiene i bystyret, unntatt RV, stemte for at kommunen skal utarbeide en søknad. Tidligere har Tromsø og Trondheim også meldt seg på i den samme kampen.

 

Det er mye som må på plass før det blir klart om Oslo faktisk får OL. Først må kommunen utarbeide grunnlaget for en søknad. Den skal leveres til styret i Norges Idrettsforbund, som i januar skal bestemme hvem som er best av de tre norske kandidatene. Hvis Oslo kommer best ut blir det opp til Stortinget å avgjøre om Norge faktisk skal sende en OL-søknad. Den endelige avgjørelsen skal den internasjonale olymiske komite fatte i 2011.

 

INGENIØRFLUKT FRA PBE

 

Bare i løpet av noen få måneder har en fjerdedel av ingeniørene i Plan- og Bygningsetaten (PBE) sluttet, skriver Dagens Næringsliv. Oslo kommune sliter med å holde på folk med teknisk-naturvitenskapelig utdanning.

 

For PBE er dette en dyr fornøyelse. Det koster mye penger å ansette nye folk, og etaten blir hengende etter i saksbehandlingen. Etaten mister 25% av gebyret for hver uke de går over fristen. Så langt i år er tapet på over en million kroner, sier etatsjef Ellen de Vibe til DN.

 

KURS

 

Kurs i prosjektarbeid

Målgruppe:

Personer som jobber i prosjekt/team, som skal begynne å jobbe i prosjekt/team: Kurset er også aktuelt for ansatte som ønsker en innføring i prosjektarbeid.

 

Tid:      Torsdag 21 og fredag 22. september 2006. Begge dager fra kl. 0900 - 15.30

 

Sted:            Fagforbundet Oslo - Haakon VII's gt. 5 8. etg. Med inngang fra 9. etg.

 

Dag 1:  Hva er et prosjekt - Organisering av prosjekt - Faser i  et prosjekt.

           

Dag 2:  Om å lede ulike mennesker. Grupper og gruppeutvikling, aktivitetsplaner og planlegging av tid.

           

Foreleser:                    

Henrik L'orange. Han har bred erfaring fra allsidig jobbing med organisasjoner og i Oslo kommune.

 

Påmelding til egen fagforening innen 7.9.

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Kurs i turnusplanlegging

 

Kurset har fokus på arbeidsmiljølovens bestemmelser og tillitsvalgtes rolle i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe er tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid: 25. - 27. september

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist: 7. september

 

Jubileumskonferanse Quo Vadis

 

Quo Vadis er et prosjekt som skal hjelpe innvandrerkvinner i jobb. Fagforbundet Oslo har vært aktive støttespillere for organisa-sjonen i mange år. I år fyller de 15 år. Jubileet markeres med en to-dagers jubileums-konferanse om innvandrerkvinner og arbeidslivet.

 

Tid:       25. - 26. september

Sted:    Røde Kors Konferansesenter

 

Interesserte kan ta kontakt med Quo Vadis på telefon 23 03 77 00 for ytterligere informasjon.