Arbeidsmiljøloven skal aldri svekkes - Fagforbundet

Arbeidsmiljøloven skal aldri svekkes

19095643_1894759164112883_5916672255967650566_o.jpg
(Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Høyre/Frp-regjeringen har svekket loven som aldri skal svekkes. En ny rødgrønn regjering vil styrke Arbeidsmiljøloven fra første dag.

Det tok ikke lang tid etter at Høyre og Frp inntok regjeringskontorene en høstdag i 2013 før angrepene på Arbeidsmiljøloven var i gang. Solberg-regjeringen har innført generell adgang til midlertidige ansettelser, også der det er behov for faste stillinger. Det gir ikke flere arbeidsplasser, bare flere utrygge jobber. Det er særlig unge som får problemer med å skaffe seg fotfeste i arbeidsmarkedet. For Fagforbundet Oslo er hele og faste stillinger helt sentralt. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må oppheves.

Nulltimers-kontrakter og kontrakter hvor det ikke gis lønn mellom oppdrag brer om seg. Fagforbundet Oslo mener at regjeringen bidrar til en brutalisering av arbeidslivet med den politikken som de nå fører. Nettopp derfor må den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, nulltimers-kontrakter og kontrakter uten lønn mellom oppdragene stanses øyeblikkelig. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å legge grunnlag for et seriøst og organisert arbeidsliv. Dette har åpenbart gått Høyre/Frp-regjeringen hus forbi.

Høyre/Frp-regjeringen har fjernet fagforeningenes muligheten til å kunne gå til rettsak på arbeidstakernes vegne gjennom kollektiv søksmålsrett. Videre ønsker Høyre/Frp å åpne for at vikarer kan få lavere lønn enn de andre ansatte i en bedrift, gjennom unntak fra likebehandlingsprinsippet, samt at de også ønsker å heve inntektskravet for å motta sykepenger. Arbeidsmiljøloven må styrkes og så fort som overhode mulig. Vi trenger en ny kurs. Vi trenger forandring. Vi trenger ny regjering. Bruk stemmeretten!

Roger Dehlin

Leder av Fagforbundet Oslo

Publisert i Dagsavisen 8. september.