Et arbeidsliv for alle - Fagforbundet

Et arbeidsliv for alle

1150754_10152375657113341_1321921818547495_o.jpg

Fagbevegelsen har kjempet frem et anstendig og regulert arbeidsliv for alle. Høyre/Frp-regjeringen har reversert denne utviklingen. Vi må ha en ny regjering som vil ha et arbeidsliv for alle.

Et arbeidsliv for alle betyr at alle arbeidsføre skal ha en jobb. Arbeidsledigheten er fremdeles høy og sysselsetningen er lav. Mange unge har havnet utenfor arbeidslivet, særlig menn under 30 år. Dette er en skremmende utvikling. Fagforbundet Oslo og landets fremste økonomer mener at skattekutt til de aller rikeste ikke bidrar til å få flere i arbeid. Vi trenger en ny regjering som gjør som det rødgrønne byrådet i Oslo, bruker de store pengene på de viktigste oppgavene, i dette tilfellet morgendagens arbeidsplasser. 

Vi må ha et trygt og inkluderende arbeidsliv slik at vi kan få flest mulig i arbeid. Da trenger vi et seriøst og anstendig arbeidsliv for alle. Høyre/Frp-regjeringen har stemt ned forslag etter forslag, det er tydelig at dette ikke er noe statsminister Erna Solberg prioriterer. Arbeidsmiljøloven har blitt svekket og angrepene fortsetter fra Solberg-regjeringen. Det har blitt innført generell adgang til midlertidig ansettelser. Alle vet at dette gjør livet mer uforutsigbart, for eksempel når det gjelder å få muligheten til å kjøpe seg egen bolig. Fagforbundet Oslo mener derfor at hovedregelen om at ansettelser skal være faste og hele stillinger må styrkes.

Stemmelokalene er åpne og Fagforbundet Oslo oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten, gjerne så tidlig som mulig. Dette valget er virkelig et retningsvalg. Et valg mellom venstresiden som vil skape et arbeidsliv for alle eller høyresiden som skaper et arbeidsliv for de få. En venstreside som vil bruke pengene på velferd eller en høyreside som mener at skattekutt til de rikeste er viktigere. Hva er viktigst for deg?

Roger Dehlin

Fagforbundet Oslo

Deler av leserinnlegget er publisert i Vårt Oslo.