Kvinner på tvers 2017 - Fagforbundet

Kvinner på tvers 2017

21755105_10159247809925456_996939412_o.jpg
(Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Kvinner på tvers går av stabelen fra 23. til 24. september. Dette kan du ikke gå glipp av.

Hva er Kvinner på tvers?

Kvinner på tvers er først og fremst en ide, en måte å jobbe på. Ideen om at samarbeid mellom fagforeninger, klubber, kvinneorganisasjoner på tvers, utenfor systemet, formelt og uformelt, er nødvendig for å slå gjennom med kvinners interesser - i smått og stort.

Hvorfor?

 • Fordi kvinner fortsatt ikke har ei lønn å leve av.
 • Fordi kvinner fortsatt tjener mindre enn menn i alle yrker.
 • Fordi kvinner fortsatt ikke har en arbeidsdag å leve med.
 • Fordi eneforsørgere fremdeles fratas rettigheter.
 • Fordi velferdsstaten bygges ned og markedet overtar mer og mer.
 • Mange organisasjoner jobber med disse saken hver for seg. Vi vil jobbe sammen for å snu utviklinga. Da trenger vi erfaringer fra kvinneorganisasjonene og fagforeningene.

Hvordan?

 • Samarbeide organiseres rundt konkrete prosjekter som konferanser og markeringer.
 • Organisasjonene kan delta på det nivået de sjøl ønsker fra gang til gang; stå som initiativtakere, støtte med penger, delta i arbeidet.
 • Arbeidet foregår i et forum av kvinner fra de deltakende organisasjonene.
 • Vi arbeider i grupper, slik at mange gjør litt.
 • Vi har ulike syn, noe som gir spennende og lærerike diskusjoner.
 • Vi respekterer uenigheter og forskjeller og jobber sammen om det vi er enige om.
 • Vi har det moro. Vi blir kjent med mange og etablerer nettverk.

Program

20914390_1276760949099051_2395049091120535475_n.jpg