Heltid på dagsorden - Fagforbundet

Heltid på dagsorden

img_8233.jpg
Anna Elisabeth Uran, Hans Christian Gabrielsen og Jonas Gahr Støre snakker med våre medlemmer. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Jonas Gahr Støre og Hans-Christian Gabrielsen besøkte hjemmetjenesten på Grorud. Oppmøte var godt og spørsmålene enda bedre.

LO og Arbeiderpartiet har skrevet under på en forpliktende fagligpolitisk avtale. Avtalen omhandler hva LO forventer at Ap skal bidra med for å gjøre arbeidslivet i Norge ryddig, trygg og framtidsrettet. Trygge og gode arbeidsforhold innbefatter også at normen blir hele stillinger. Det er ikke greit at ansatte i oppvekst- og omsorgssektoren ikke kan regne med å få hele stillinger. Dette var tema da LO-leder, Hans-Christian Gabrielsen, og leder i Ap, Jonas Gahr Støre, tok turen til hjemmetjenesten i Grorud.

Turnus problematikken viktig

På Grorud møtte det opp mange ansatte og ledere for å høre hva partene kan bidra med for å få flere i hele stillinger. For å få hele stillinger der det jobbes turnus, må det selvsagt sees på hvordan turnusen legges opp. Det ble et vesentlig tema på møtet. En jevnere fordeling av ubekvemme vakter, slike som kveld- og helgevakter, må til for å få flere heltidsstillinger. Dette var de som deltok på møtet opptatt av. En LO-leder som selv har arbeidet turnus, og som forstår utfordringene er godt å ha når dette blir diskutert. 

Eldrebølgen

Det var også godt å ha en tidligere helseminister, Jonas Gahr Støre, når «eldrebølgen» kom opp som tema. I 2020 vil vi se utfordringen der en stadig økende del av befolkningen kommer i en alder der det trengs enda flere ansatte i hjemmetjenesten og sykehjemsektoren. For å få til det må det ansettes og skoleres slik at tjenestene er klar og kan gi gode tilpassede tilbud. 

Fagforbundet Oslo godt fornøyd

2. nestleder i Fagforbundet Oslo, Anna Elisabeth Uran, er glad for at heltid er så høyt på dagsorden.

- Vi kan ikke godta at nyutdannede som ønsker å arbeide i omsorgssektoren ikke kan få stillinger som gjør dem i stand til å ha ei lønn å leve av. Når vi også vet at det er nok av arbeidsoppgaver å ta tak i framover, må arbeidsforholdene være slik at ungdom velger denne yrkesveien, sier Anna Elisabeth Uran til Fagforbundet Oslo.  

Fagforbundet Oslo takker for et fint møte på hjemmetjenesten i Grorud. Ekstra takk til alle de ansatte. 

Mange fulgte med og hadde gode spørsmål.
Mange fulgte med og hadde gode spørsmål. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Det var et godt oppmøte ved hjemmetjenesten i Grorud.
Det var et godt oppmøte ved hjemmetjenesten i Grorud. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)