Nytt nr. 28 - 2006: Statsbudsjett begynner å bli klart - Fagforbundet

Nytt nr. 28 - 2006: Statsbudsjett begynner å bli klart

De rødgrønne partiene er snart ferdige med å lage sitt første budsjett, tjenestedirektivet diskuteres fortsatt og Sauda har blitt Norges første rettferdig handel-kommune.

PLANENE KLARE FOR STATSBUDSJETTET

 

Regjeringen og de rødgrønne regjerings-partiene legger i disse dager de siste planene for neste års statsbudsjett. Hovedtrekkene er nå klare, skriver Dagsavisen.

 

Skole, omsorg og arbeid skal få mer. Og så blir det selvfølgelig mer penger for å nå målet om full barnehagedekning. - Det blir et tydelig rødgrønt budsjett som vil merkes, sier Jens Stoltenberg til avisa.

 

Skattene kommer til å øke for dem som tjener mest. Alle som tjener mer enn 700.000 må regne med å betale mer i skatt. I tillegg kommer det endring i avgiftene. Målet er at miljøvennlig oppførsel skal premieres. Særlig kommer dette til å bli merkbart på bilavgiftene. Her skal avgiftssystemet legges helt om, slik at biler som slipper ut lite forurensning blir billigere.

 

VETO MOT TJENESTEDIREKTIVET?

 

En ny forskningsrapport fra De Facto anbefaler at Norge bør si nei til det omstridte tjeneste-direktivet. Konklusjen er at tjenestedirektivet vil undergrave regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, skriver Dagsavisen.

 

Tjenestedirektivet har vært omdiskutert i EU i flere år. Det opprinnelige forslaget ville ført til at utenlandsk arbeidskraft kunne komme til Norge, men jobbe under utenlandske lover og tariffavtaler. Konsekvensen ville selvfølgelig bli kraftig dumping av lønn og arbeidsvilkår i mange bransjer.

 

Siden den gang har tjenestedirektivet blitt endret en rekke ganger, for å gjøre det mer spiselig. Likevel konkluderer forskerne fra De Facto med at Norge bør legge ned veto.

Forskerne frykter tjenestedirektivet vil føre til mer sosial dumping fordi strømmen av tjenesteyterer fra de nye EU-landene vil øke, og fordi det blir vanskeligere å å gjennomføre de kontrolltiltakene regjeringen vil innføre.

 

Regjeringen la i mai fram en pakke med tiltak som skal bekjempe sosial dumping. Flere av disse tiltakene vil bli forbudt hvis direktivet gjennomføres. Dette taler for at Norge bør vurdere å legge ned veto, og i det minste vente med å innføre direktivet så lenge som mulig, mener forskerne.

 

RETTFERDIG KOMMUNE

 

Sauda går inn for rettferdig handel. Vestlands-kommunen skal nå kjøpe inn produkter med rettferdig handels-merke.

 

FairTrade, Max Haavelaar, rettferdig handel. Kjært barn har mange navn, og det kan også sies om prosjektet for rettferdig handel i Norge.

Uansett hva navnet har vært, målsetningen har vært klar. Rettferdig handel skal garantere fattige bønder enn god og sikker betaling for produktene sine. I Norge finner du bananer, kaffe, juice og etter hvert flere andre varer som har rettferdig handel-merket. De finnes i mange butikker, men særlig COOP har lagt vekt på å ta inn rettferdige produkter.

 

I Sauda blir det nå bare rettferdig handels-produkter å få på Rådhuset. Kommunen har også forpliktet seg til å kjøpe inn mest mulig rettferdige produkter på resten av de kommunale arbeidsplassene. Et tredje punkt er at kommunen skal informere innbyggerne om mulighetene for å kjøpe rettferdig handels-produkter.

 

BORGERLIG ALLIANSE I SVERIGE

 

Lavere skatter, flere midlertidige ansettelser, mindre i dagpenger til arbeidsledige, lavere uførepensjon og sosialbidrag. Og så skal formueskatten fjernes. Det var klassisk høyrepolitikk som kom fram da de fire borgerlige partiene brukte onsdagen til å legge fram sitt felles valgmanifest. Partiene håper at manifestet skal hjelpe dem til å ta regjerings-makta fra sosialdemokratene.

 

Valget i Sverige ligger an til å bli en skikkelig thriller. De borgerlige partiene har lenge ledet på meningsmålingene, men torsdag kom den første målingen som viser flertall for venstre-siden.Det gjenstår å se hvordan velgerne vil ta imot den rendyrkede høyrepolitikken.

 

INNVANDRERE I JOBB

 

Arbeidsledigheten har lenge vært klart større blant innvandrere enn blant etniske nordmenn. Nå kan det virke som de gode tidene i arbeidsmarkedet også begynner å nå innvandrere. Bare i løpet av det siste året har en fjerdel av de arbeidsledige innvandrerne kommet i jobb, skriver frifagbevegelse.no

 

AMERICA NEEDS A RAISE

 

I disse dager feirer den amerikanske minste-lønnen 10 år. Siden 1996 har den vært på 5,15$ i timen, det vil si ca. 33 norske kroner. Amerikanere med minstelønn har ikke sittet igjen med så lite for arbeidet på 51 år.

 

Nå er det på tide med en lønnsøkning. Det mener hvert fall AFL-CIO, det nærmeste man kommer LO i USA. De har satt i gang kampanjen America needs a raise for å sette fokus på de mange amerikanske arbeiderne som blir holdt utenfor velstandsøkningen.

 

KURS


Kurs i prosjektarbeid

Målgruppe:

Personer som jobber i prosjekt/team, som skal begynne å jobbe i prosjekt/team: Kurset er også aktuelt for ansatte som ønsker en innføring i prosjektarbeid.

 

Tid:      Torsdag 21 og fredag 22. september 2006. Begge dager fra kl. 0900 - 15.30

 

Sted:    Fagforbundet Oslo - Haakon VII's gt. 5 8. etg. Med inngang fra 9. etg.

 

Dag 1:  Hva er et prosjekt - Organisering av prosjekt - Faser i  et prosjekt.

           

Dag 2:  Om å lede ulike mennesker. Grupper og gruppeutvikling, aktivitetsplaner og planlegging av tid.

           

Foreleser:                    

Henrik L'orange. Han har bred erfaring fra allsidig jobbing med organisasjoner og I Oslo kommune.

 

Påmelding til egen fagforening innen 7.9.

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Kurs i turnusplanlegging

 

Kurset har fokus på arbeidsmiljølovens bestemmelser og tillitsvalgtes rolle i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe er tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid: 25. - 27. september

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist: 7. september

 

Jubileumskonferanse Quo Vadis

 

Quo Vadis er et prosjekt som skal hjelpe innvandrerkvinner i jobb. Fagforbundet Oslo har vært aktive støttespillere for organisa-sjonen i mange år. I år fyller de 15 år. Jubileet markeres med en to-dagers jubileums-konferanse om innvandrerkvinner og arbeidslivet.

 

Tid:       25. - 26. september

Sted:    Røde Kors Konferansesenter

 

Interesserte kan ta kontakt med Quo Vadis på telefon 23 03 77 00 for ytterligere informasjon.