Vi støtter de streikende - Fagforbundet

Vi støtter de streikende

image1.jpg
Fagforbundet Oslo støtter de streikende ved Elvebakken barnehage. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Hele Fagforbundet Oslo støtter de streikende i Akasia i Bergen.

Til sammen 357 ansatte i Akasias barnehager og andre virksomheter i Bergen er ute i streik for en anstendig og trygg pensjon. 196 av dem er medlemmer i Fagforbundet.

Konflikten handler i første rekke om pensjon. Arbeidstakersiden krevde en livsvarig og forutsigbar pensjonsordning som er lik for kvinner og menn, men nådde ikke fram med dette kravet.

Fylkesstyret i Fagforbundet Oslo mener at dette er en viktig kamp som må bli kronet med seier. 

Vi ønsker alle lykke til!

Støtt de streikende i Akasia på Facebook.