Solidaritet med det palestinske folket - Fagforbundet

Solidaritet med det palestinske folket

steinlizogmaren.jpg
Solidaritet med det palestinske folket (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Solidaritet med det palestinske folket har hatt høy prioritet for Fagforbundet i flere tiår. I dag, 15. mai, er dagen vi minnes Al Nakba, katastrofen, som er den arabiske benevnelsen på fordrivelsen av palestinerne.

I år er vår støtte spesielt viktig fordi vi har en rekke dystre markeringer som gjør at 2017 er et skammens år. Okkupasjon har vart i 50 år, det er 15 år siden den folkerettsstridige muren ble startet bygd og blokaden av Gaza har vart i 10 år.  Norsk og internasjonal fagbevegelse, sammen med solidaritetsbevegelsen står sammen med et felles budskap:  50 år med okkupasjon er nok.

Vi heiser flagget

Fagforbundet har valgt å vise sin støtte ved å heise flagget den 15. mai, dagen som palestinerne selv kaller Al Nakba, katastrofen. I 1948 ble 530 palestinske landsbyer tømt og rundt 700 000 palestinere fordrevet fra hjemmene sine i forbindelse med opprettelsen av staten Israel.

Samtidig som Israel ble opprettet, vedtok FN resolusjon 194, punkt 11, som fastslår flyktningenes rett til tilbakevending. United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP) ble opprettet for å sikre palestinerne rett til retur og økonomisk kompensasjon.

Katastrofen er ikke over for palestinerne.  Fortsatt lever rundt tre millioner palestinere som flyktninger i naboland uten å få oppfylt sin rett til retur. Palestinere fødes som flyktninger, vokser opp som flyktninger og dør som flyktninger, og dette skjer generasjon etter generasjon.

Aggresiv utbygging

Israel fører en aggressiv utbygging av folkerettsstridige bosettinger og apartheid infrastruktur som splitter opp palestinsk land.  I tillegg til et høyt tempo i ulovlig utbygging, har Israel innført lovgivning som gjør det lovlig å ekspropriere privateid palestinsk land.  

Avhengige av hjelp utenifra

Situasjonen for lokalbefolkningen i Gaza er dokumentert av FNs hjelpeorganisasjon for palestinere (OCHA), men når sjelden norske medier. Blokaden fører til at 1,3 millioner av 1,9 millioner er avhengig av hjelp. Dette er rystende tall, men sier lite om hvordan livet er for det enkelte barn -  eller voksne - å kun ha elektrisitet fire timer i døgnet, ikke ha rent vann, ikke nok mat, å leve med traumene etter flere aggressive angrep på Gaza, ikke få helsehjelp.

Fagforbundet møter bønder, fiskere, unge og kvinner i Gaza som kjemper en kamp hver dag for å få hverdagen til å gå rundt og holde seg selv og familien sin i live.  

Vi flagger for å hedre palestinernes kamp for å beholde verdigheten under umenneskelige forhold, om det er på Gazastripen, på Vestbredden eller i flyktningleirer i nabolandene.

Å finne løsning haster

Det internasjonale samfunnet, inklusive Norge, har gjennom alle år holdt fast ved tostatsløsningen. I samme raske takt som fakta på bakken endrer seg gjennom fordrivelse, stadig nye bosettinger og anneksjon, svinner håpet om en palestinsk stat. Det haster med å få slutt på okkupasjonen. 

Fagforbundet flagger ikke bare i solidaritet med palestinerne, men også for å minne norske myndigheter om våre krav:

  • Norske myndigheter må anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967, og arbeide for at FN åpner for fullt palestinsk medlemskap.

  • Norske myndigheter må sikre at Statens pensjonsfond og norske selskap ikke styrker okkupasjonen gjennom handel med og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område.

  • Norge og norske oljeselskap må avstå fra å delta i samarbeid med Israel som har som formål å utvinne olje og gass i uavklarte eller omstridte områder.

  • Norske myndigheter må forby import av israelske varer fra bosettingene og industrisonene og ta initiativ til et internasjonalt forbud mot slike varer.