Fagforbundet Oslo/KAH har levert første krav i årets mellomoppgjør - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo/KAH har levert første krav i årets mellomoppgjør

img_7649.jpg

Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang. Forhandlingene fortsetter med frist 30. april.

Fagforbundet Oslo og KAH sitt krav er at alt skal fordeles på lønnstabell som et kronetillegg. Vi er fornøyd med at Oslo kommune tar sikte på at årets oppgjør skal fordeles på lønnstabell og ikke i lokale forhandlinger. Fagforbundet Oslo mener at dette er et positivt utgangspunkt for videre forhandlinger med Oslo kommune og en vesentlig endring fra tidligere byråds politikk der høyrebyrådet ønsket å fordele store deler av potten lokalt.

Oslo kommunes krav/tilbud nr 1

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) krav