Seksjonskonferansen en stor suksess - Fagforbundet

Seksjonskonferansen en stor suksess

img_0358.jpg
Mange fulgte spent med under fylkeskonferansen for seksjonene. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Fylkeskonferansen for seksjonene gikk nylig av stabelen. Konferanser som dette er viktig for å sette fokus på yrkesfaglig arbeid.

Fylkeskonferansen startet med flotte musikalske innslag fra elever ved Tøyen skole. Det var både klassisk og moderne musikk, og dette falt virkelig i smak. Deretter innledet leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, om yrkespolitiske utfordringer.

Etter innledningen til Roger Dehlin, gikk de forskjellige seksjonene, Ungdomsutvalget og Pensjonistutvalget hver til sitt. Der ble årsberetninger og handlingsplaner diskutert, og det ble valgt nye seksjonsstyrer. Disse skal nå i to år framover sørge for at alle medlemmer får et yrkesfaglig tilbud, følge opp rekruttering og organisering av de yrkesgruppene de har ansvar for. Det var livlige diskusjoner og det kom nye forslag på hva seksjonene kan jobbe med. Alle seksjoner og utvalg fikk besøk fra Fagforbundet nasjonalt.

May, som er barne og ungdomsarbeider og lærer på Stovner videregående skole, sa at det var veldig interessant å høre om yrkesfaglig arbeid i andre yrkesgrupper enn sin egen. Thomas som er leder på en frivilligsentral og medlem i Fagforbundet kultur, sa at å være aktiv i forhold til seksjonsarbeid/yrkesfaglig arbeid betyr at man kan ha påvirkningskraft i forhold til politiske myndigheter.

– Arrangementet gikk veldig bra. Det var mange gode diskusjoner og tilbakemeldingene jeg fikk i etterkant var gode. Slike konferanser er viktig for å sette fokus på yrkesfag, sier Lars Ole Beichmann som er leder for Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo.

Noen bilder fra konferansen

Flott musikalsk underholdning fra Tøyen skole.
Flott musikalsk underholdning fra Tøyen skole. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Ungdomstillitsvalgt og seksjonsledere.
Ungdomstillitsvalgt og seksjonsledere. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, innledet om yrkespolitiske utfordringer.
Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, innledet om yrkespolitiske utfordringer. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)
Stein Gulbrandsen, seksjonsleder seksjons samferdsel og teknisk.
Stein Gulbrandsen, seksjonsleder seksjons samferdsel og teknisk. (Foto: Lars Ole Beichmann/Fagforbundet Oslo)