På plass hver dag for renovatørene - Fagforbundet

På plass hver dag for renovatørene

img_1772.jpg
Anna Bajko er godt i gang som plasstillitsvalgt for renovatørene. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Renovasjonsarbeidenes klubb har utpekt Anna Bajko som plasstillitsvalgt for renovatørene på Alna. Anna og mange andre tillitsvalgte er på plass hver dag i forbindelse med vaktskiftet.

Oslo kommune overtok innhentingen av husholdningsavfallet etter skandalen med Veireno 20. februar. Oppgaven har vært konkurranseutsatt i over to tiår. Klubben, fagforeninga og Fagforbundet Oslo har et tett og godt samarbeid for å sørge for at kommunal renovasjon blir en varig løsning. Teknisk Fagforening Oslo tror på kommunal renovasjon fremfor konkurranseutsetting hvor de ansatte sliter seg ut mens eieren skummer fløten.

Fagforbundet Oslo er veldig glad for at vi har fått med Anna på laget. Sammen skal vi jobbe for å sikre gode lønns- og arbeidsforhold for de ansatte. Teknisk Fagforening Oslo er på lag med de ansatte. Nå må fokus være å legge forholdene til rette for at kommunen håndterer innhentingen på en trygg, ansvarlig og god måte. Vi må samtidig ha tålmodighet. Dette vil ta tid, men det går uten tvil i riktig retning.