Fagforbundet Oslo verver flest til Barnebyen - Fagforbundet

Fagforbundet Oslo verver flest til Barnebyen

Fagforbundet Oslo har all grunn til å være fornøyde. Representantskapet satte seg mål å øke med en nettoøkning på 100 faste bidragsytere i løpet av 2017.

I mars fikk fylket 30 nye og ligger nå på toppen av både marsstatistikken og samlet sett i 1. kvartal. Fra 1 januar har de økt med 35.

Vi gratulerer med det gode resultatet!

Dokumenter