Nytt nr. 27- 2006: T-baneringen åpner - Fagforbundet

Nytt nr. 27- 2006: T-baneringen åpner

Oslos splitter nye t-banestrekning åpner denne helga. Sosialkontorene skal bli hyggeligere, men Fagforbundet Oslo stiller krav til sikkerheten. Og den rødgrønne regjeringen vil kvitte seg med de private konsulentene i kommunen.

NÅ KOMMER

T-BANERINGEN

 

Søndag 20.8. er den store dagen for alle

t-baneentusiaster i Oslo. T-baneringen står klar til bruk, og det blir førpremiere for de første passasjerene. Den høytidelige åpningen skjer på mandag kl. 14, med kronprinsen i spissen.

 

Samtidig med at t-baneringen åpnes, ønsker Oslo Sporveier passasjerene velkommen til den nye stasjonen på Sinsen. Gamle Carl Berner har også fått seg en solid oppussing.

 

T-baneringen gir et veldig mye bedre kollektiv-tilbud til alle som bor og jobber i de raskt voksende områdene i Nydalen. Det blir også flere forbindelser til Ullevål Stadion og Blindern. Hvis du har lyst til å kjøre en full runde i den nye ringen er det linje 4/6 som gjelder.

 

T-baneringen er ikke den eneste forbedringen i kollektivtilbudet. I løpet av den nærmeste tida får Oslo flere busser og flere bussavganger. 75 nye busser med høy miljøstandard skal tas i bruk, og det er særlig linjene langs Ringveien som får nyte godt av tilbudet.

 

SNILLE SOSIALKONTOR

 

Sosialkontorene i Oslo skal få en mykere profil, Mørke venterom og høye skranker skal erstattes av åpne landskap, fargerike gardiner og barneleker, skriver Aften.

 

I oktober kommer det nye regler for hvordan sosialkontorene skal se ut. Håpet er at åpnere og hyggeligere kontorer vil gi roligere brukere og færre voldsepisoder.

 

Både Hovedverneombudet i Oslo, Vidar Evje, og Fagforbundet Oslo er opptatt av at de ansattes sikkerhet skal ivaretas på en betryggende måte. -  Det er ofte skrankepersonellet, som er kontorfolk, som sitter i front. Det kan ikke være slik at det bare er å hoppe over en åpen skranke og gå til angrep på dem som sitter bak, sier Arne Halaas i Fagforbundet Oslo til Aften.

 

PÅ LAG MED DE ANSATTE

 

Kommunalminister Åslaug Haga vil ha smilende kommuner. Nå skal departementet samarbeide med arbeidstakerne og  Kommunenens Sentralforbund for å skape bedre kvalitet på tjenestetilbudet, skriver Fagbladet.

 

Målsetningen er at man skal slutte å ty til private konsulenttjenester, og heller bruke den kunnskapen som allerede finnes i organisasjonen til å forbedre kvaliteten på de kommunale tjenestene.

 

- Smilende kommuner skal være motstykket til den forrige regjeringens privatiserings- og sammenslåingspolitikk. Skal en utvikle tjenestetilbudet, må en ha de ansatte med seg og utnytte deres realkompetanse, sier Åslaug Haga til Fagbladet.

 

ETTERFORSKER IKKE SOSIAL DUMPING

 

Arbeidstilsynet gjør jobben og anmelder bedrifter for sosial dumping. Likevel følger ikke politiet opp med etterforskning, skriver nettstedet frifagbevegelse.no.

 

I følge nettstedet har Arbeidstilsynet det siste året gjennomført over 500 kontroller i byggebransjen, og avdekket en rekke saker der østeuropeere blir grovt utnyttet. Likevel slipper firmaene nesten alltid unna, fordi politiet henlegger ni av ti saker.

 

Mangel på ressurser, er politiets forklaring på at de ikke følger opp sakene. Nå kan imidlertid løsningen komme i en lovendring den rødgrønne regjeringen har foreslått. Arbeids-tilsynet skal få mulighet til å gi bøter og stanse arbeidet når de oppdager grove tilfeller av sosial dumping. Arbeidstilsynet vil dermed kunne jobbe langt mer effektivt mot utnytting av utenlandske arbeidere.

 

SOLIDARITETSDUGNAD FOR PALESTINA

 

LO oppfordrer nå alle forbund til å være med på en solidaritetsdugnad for Palestina. LO har går selv foran med et godt eksempel, og har gitt 300.000 til aksjonen.

 

Det er Norsk Folkehjelp som skal samordne aksjonen, og pengene som kommer inn skal deles mellom palestinsk fagbevegelse og Folkehjelpas prosjekter i området.

 

NATTMARSJ MOT VOLD

 

Landsforeningen for lesbiske og homofile arrangerer fredag 18. august fakkeltog fra Grønland politistasjon til Stortinget. Toget er kommet i stand etter flere tilfeller av vold og trakassering mot homofile fra personer med innvandrerbakgrunn i sommer.

 

Tid: Fredag 18.08 kl. 23.30

 

KURS

 

Kurs i prosjektarbeid

 

Målgruppe:

Personer som jobber i prosjekt/team, som skal begynne å jobbe i prosjekt/team: Kurset er også aktuelt for ansatte som ønsker en innføring i prosjektarbeid.

 

Tid:      Torsdag 21 og fredag 22. september 2006. Begge dager fra kl. 0900 - 15.30

 

Sted:    Fagforbundet Oslo - Haakon VII's gt. 5 8. etg. Med inngang fra 9. etg.

 

Dag 1:

Hva er et prosjekt - Organisering av prosjekt - Faser i  et prosjekt.

           

Dag 2:

Om å lede ulike mennesker. Grupper og gruppeutvikling, aktivitetsplaner og planlegging av tid.

           

Foreleser:                  

Henrik Lorang fra Atum rådgivning. Han har bred erfaring fra allsidig jobbing med organisasjoner og I Oslo kommune.

 

Påmelding til egen fagforening innen 7.9.

 

Kurset er gratis for medlemmer av Fagforbundet Oslo

 

Seksjonskonferanse Samferdsel og Teknisk

 

Tid:       tirsdag 22. august kl. 09.00

Sted:    Fagforbundet Oslos kurslokaler

 

Dagsorden:

Orientering fra SST-Oslo

Kurs for SST 2006

Arne Halaas orienterer om seksjonenes rolle i fagforeningen

Håndbok i seksjonsarbeide lokalt

Verving

Lærlinger i Oslo kommune, yrkespolitisk

Aktuelle saker kan komme på dagsorden

 

Kurs i turnusplanlegging

 

Kurset har fokus på arbeidsmiljølovens bestemmelser og tillitsvalgtes rolle i godkjenning av turnusplaner, helge- og høytidsturnus.

 

Målgruppe er tillitsvalgte i fagforeningen med ansvar for godkjenning av turnuser

 

Tid: 25. - 27. september

Sted: Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist: 7. september

 

Kurs om lærlingordningene

 

Kurset tar opp spørsmål vedrørende lærlingordninger, hvordan påvirke til inntak av lærlinger på arbeidsplasser, hva er en lærling og hvilke rettigheter og krav kan stilles

 

Målgruppe:        Lærlinger og tillitsvalgte som er opptatt av lærlingespørsmål

 

Tid:       1. september kl. 0900 - 1200

Sted:    Fagforbundet Oslos kurslokaler

Søknadsfrist:     18. august