Fylkesmøtet 2017: Dette har skjedd - Fagforbundet

Fylkesmøtet 2017: Dette har skjedd

image.png

Fylkesmøtet i Fagforbundet Oslo gjennomføres 23. – 24. mars. Det er fylkeslagets høyeste organ og avholdes annet hvert år. I 2017 er 18 fagforeninger, 99 delegater og 24 gjester samlet for å meisle ut kursen og velge nye tillitsvalgte for Fagforbundet Oslo de neste to årene.

Et av mange høydepunkter på møtet er de politiske innledningene med påfølgende debatt. I år var det faktisk tre personer som fikk mulighet til å snakke om den politiske situasjonen.

Stort politisk engasjement

Først ute var Sergei Chaly, som er leder av Fagforbundets søsterorganisasjon og samarbeidspartner i Moskva. Han overbrakte en hilsen til fylkesmøtet fra sine vel 80 000 medlemmer. Gjennom mer enn 25 år har samarbeidet mellom Oslo og Moskva eksistert, og Chaly understreket at Fagforbundet Oslo har bidratt til å forme organisasjonen han leder. Han fortalte om kontrastfylte forhold de siste årene, der de har klart å snu flere års nedgang til medlemsvekst på 7 500 medlemmer og en framforhandlet samarbeidsavtale med byrådet i Moskva i 2016. Han avsluttet med å trekke fram det personlige vennskapet og samarbeidet med Mari Sanden, Roger Dehlin, Astrid Tjellaug og Vidar Evje.

Fagforbundets leder Mette Nord vektla i sin politiske innledning at det vi klarer å oppnå lokalt i Oslo og i andre kommuner med rødgrønt flertall også har stor betydning nasjonalt. – Den blåblå regjeringa har ikke gjort noe annet for de arbeidsledige enn å stramme igjen pengesekken. Samtidig som de kutter i støtten til de arbeidsledige, gir de store skattkutt til de aller rikeste. I stedet burde de drevet motkonjunkturpolitikk for å bekjempe arbeidsledigheten, oppildnet Nord forsamlingen. Videre viste hun til hvordan de blåblå jobber systematisk med å legge forholdene mest mulig til rette for å konkurranseutsette offentlige tjenester.

Fylkesleder Mari Sanden understreket betydningen av å vinne stortingsvalget i høst. – Etter 18 år med Høyre-styre er vi i Oslo de som har lengst erfaring med gjennomgripende privatisering og hvilke konsekvenser det får. Lønns- og arbeidsvilkår er varig svekket som følge av at virksomheter har gått fra å være kommunale til å bli overtatt av profittmotiverte private aktører. Det må ikke skje at Høyre og Frp fortsetter i regjering etter høstens valg, tordnet Sanden. Samtidig understreket hun at Fagforbundet har tydelige forventninger til både en ny regjering og det rødgrønne byrådet i Oslo.

Sanden fortalte om samarbeidet med partiene på venstresida i Oslo. – Vi har undertegnet samarbeidsavtaler med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt i Oslo. Det er et godt utgangspunkt for felles samarbeid i saker av betydning for våre medlemmer. Samtidig står det tydelig i alle tre avtalene at vi er ulike organisasjoner og dermed kan ende opp på ulike standpunkter i enkeltsaker, sa hun.

Det var stort engasjement i den påfølgende debatten med innlegg fra ni av delegatene, der så ulike temaer som partistøtte, språkkartlegging av barn, asyl- og flyktningepolitikk, behovet for jobber for fagarbeidere og at et levende kulturtilbud er en del av velferden ble tatt opp.

Mange var på talerstolen og diskusjonen var god.
Mange var på talerstolen og diskusjonen var god. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Ny sjef og nytt lag

Valgkomiteens leder, Siri Follerås, la fram valgkomiteen innstilling. Etter 23 år som fylkesleder valgte Mari Sanden å ikke ta gjenvalg. Som hennes etterfølger ble Roger Dehlin enstemmig valgt. Dehlin kommer fra Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo og har flere års bakgrunn som nestleder i fylkeslaget. Med seg i arbeidsutvalget fikk han Vidar Evje som nestleder med stedfortrederansvar, Anna Elisabeth Uran som andre nestleder, Lasse Skurtveit og Trine Posaas Nilsen som politiske sekretærer og Liz Aslaksen som opplæringsansvarlig. Fylkesmøtet valgte i tillegg et nytt fylkesstyre og andre verv i Fagforbundet Oslo.

Satsingsområdet i 2017: Stortingsvalget, organisasjonsbygging og rekommunalisering

Etter en hyggelig kveld der møtedeltakerne spiste middag, og fikk oppleve en fantastisk akustisk overraskelseskonsert med Åge Aleksandersen og Gunnar Pedersen, var fredagen satt av til blant annet å diskutere Fagforbundets satsingsområder i 2017-2019. Mari Sanden presenterte strategidokumentet ”Mål og tiltak 2017-2019”. Dokumentet tar for seg mange viktige områder. Gjennomgangstonen var at vi må få en ny regjering etter valgkampen, bygge en sterkere organisasjon og jobbe for å finne ny og bedre måter å organisere velferdstjenestene på, samt ta tilbake privatiserte tjenester i egenregi.

En gigant takker av

Mari Sanden ble leder av Norsk Kommuneforbund, Oslo i 1994, og har vært leder av Fagforbundet Oslo siden etableringen av 2003. Det ble en rørende seanse når hun holdt sin avtakkingstale mot slutten av møtet. Nyvalgt leder, Roger Dehlin, takket "fru Sanden" for den formidable jobben som hun har gjort. - Å bli valgt som leder etter deg er store sko å fylle, sa Dehlin. Han benyttet samtidig anledningen til å takke av Astrid Tjellaug som har vært opplæringsleder siden 1998, husholdsbestyrer Agnes Reitås, samt fylkesstyremedlemmene Stein Asthøy, Fredrik Lothe og Knut Helge Strømsnes.

Mari Sanden gir klubba videre til Roger Dehlin.
Mari Sanden gir klubba videre til Roger Dehlin. (Foto: Steinar Ottesen/fagforbundet.no)